بررسی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی شهرکرد با دیدگاه پدافند غیرعامل جهت عملکرد مناسب در زلزله


در حال بارگذاری
۲۵ فروردین ۱۳۹۷
doc
34.2MB
261
311 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

پدافند غیرعامل مجموعه‌ای از اقدامات غیرمسلحانه است که به‌کارگیری آن‌ها موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، ارتقاء پایداری ملی، تداوم فعالیت‌های ضروری و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می‌گردد. نتیجه حوادث چه طبیعی از قبیل سیل و زلزله و طوفان و غیره و چه مصنوعی از قبیل جنگ و عملیات خرابکارانه و غیره، آسیب و خسارت است. ازیک‌طرف قرار گرفتن ایران دریکی از ۳ ناحیه زلزله‌خیز جهان (کمربند هیمالیا-آلپ) و از طرف دیگر بهره‌برداری از ساختمان‌های ناایمن که طی ۳۰ سال اخیر در کشور ساخته‌شده‌اند، به‌عنوان جدی‌ترین مشکلات در مطالعات خطر و آسیب‌پذیری شهرهای کشورمان محسوب می‌شوند و با توجه به بررسی زلزله‌های گذشته و شرایط ساختمان‌های کشور، تعداد زیادی از ساختمان‌های موجود احتمال خرابی خواهند داشت و مطالعات آسیب‌پذیری نیز این ادعا را تایید می‌کند و چون پیشگیری از وقوع زلزله ناممکن است، بنابراین مباحث مقاوم‌سازی سازه‌های آسیب‌پذیر در زلزله و همچنین بهسازی سازه‌های آسیب‌دیده از زلزله، بسیار مهم می‌باشند.

در این تحقیق از روش تحلیلی – توصیفی استفاده می‌شود و به‌منظور گردآوری اطلاعات از روش‌های مطالعه کتابخانه‌ای و میدانی (شامل: مشاهده و …) و منابع معتبر اینترنتی، بهره برده شده است. پس از معرفی ساختمان و تعریف واژه‌های مرتبط با موضوع تحقیق به بررسی ضرورت و هدف پژوهش حاضر پرداخته می‌شود و در پایان فصل اول اصول پدافند غیرعامل بیان می‌گردد در ابتدای فصل دوم این پژوهش به تقسیم‌بندی انواع تهدیدات به‌خصوص تهدیدات ناشی از حوادث طبیعی و پدافند غیرعامل در برابر زلزله و درنهایت چارچوب نظری تحقیق پرداخته می‌شود در فصل سوم روش و طرح تحقیق بیان می‌شود سپس فرایند تحقیق که بررسی ساختمان دانشگاه علمی-کاربردی شهرکرد با دیدگاه پدافند غیرعامل جهت عملکرد مناسب درزمان زلزله هست انجام می‌شود در این مرحله بخش‌های مختلفی از اجزای سازه‌ای مانند فونداسیون، تیر و ستون، دیوارها، کف‌ها و…، اجزای غیر سازه‌ای مانند پنجره‌ها، نما، جان‌پناه و دیوارهای غیر سازه‌ای و…، معماری مانند هندسه پلان، درز انقطاع و… و تأسیسات ساختمان مانند لوله‌ها، مهار تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، موتورخانه و…مورد ارزیابی و با دیدگاه پدافند غیرعامل بررسی می‌شوند برخی از ملاحظات آیین‌نامه ۲۸۰۰ و پدافند غیرعامل که در مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان عنوان‌شده است برای ساختمان مورد ارزیابی بررسی می‌شود پس از مشخص شدن نواقص در بخش‌های مختلف راهکارهایی جهت مقاوم‌سازی ساختمان مربوطه ارائه می‌شود در فصل چهارم با تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و بررسی فرضیه‌های تحقیق کار ادامه پیدا می‌کند و درنهایت در فصل پنجم با نتیجه‌گیری از تحقیق و ارائه پیشنهاد‌های لازم برای پژوهش‌های مشابه در آینده توسط پژوهشگران مشتاق کار را به اتمام می‌رسانیم.

فصل اول : کلیات

۱-۱. مقدمه

۱-۲. بیان مسئله

۱-۳-آشنایی با سازه

۱-۴-ضرورت پژوهش:

۱-۵-هدف از اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل

۱-۶- هدف اصلی تحقیق

۱-۷-مشکلات و محدودیت‌های تحقیق

۱-۸-تعاریف

۱-۸-۱-تعریف واژه پدافند

۱-۸-۲-دفاع غیرنظامی یا پدافند غیرعامل

۱-۸-۳-آسیب‌پذیری

۱-۸-۴- بحران

۱-۸-۵-مکان‌یابی

۱-۸-۶-پراکندگی

۱-۹- اصول پدافند غیرعامل

فصل دوم : بررسی پیشینه پدافند غیر عامل در زلزله

۲-۱ – مروری بر ادبیات موضوع

۲-۲-تقسیم‌بندی انواع تهدیدات

۲-۲-۱ تقسیم‌بندی انواع بلایای طبیعی ازنظر شدت و گستردگی

۱- بلاهای طبیعی با شدت کم (حوادث طبیعی محلی)

۲-۲-۲تهدید ناشی از بحران‌های طبیعی

۲-۲-۳-پدافند غیرعامل در برابر زلزله

۲-۳-بررسی تحقیق‌های انجام‌شده

۲-۴- چارچوب نظری تحقیق

۲-۵- مدل تحلیلی تحقیق

فصل سوم : بررسی اجزای سازه ای و غیر سازه ای از دیدگاه پدافند غیرعامل

۳-۱- روش و طرح تحقیق

۳-۲- فرآیند تحقیق

۳-۲-۱-گروه‌بندی ازنظر درجه اهمیت و سطح عملکرد

۳-۲-۱-۱-سطح عملکرد ساختمان

۳-۲-۲-پهنه‌بندی خطر زلزله

۳-۲-۲-۱-پهنه بندی خطرتهاجم

۳-۲-۳-رابطه معماری و پدافند غیرعامل

۳-۲-۴-نقش طراحی معماری بر بهبود عملکرد لرزه‌ای اجزای غیر سازه‌ای

۳-۲-۵-اجزاء غیر سازه‌ای

۳-۲-۶-مخاطرات اجزای غیر سازه‌ای

۳-۲-۷-آسیب‌پذیری اجزای غیر سازه‌ای در اثر وقوع زمین‌لرزه

۳-۲-۸-کاهش خطرات اجزای غیر سازه‌ای

۳-۲-۹- بررسی اجزای غیر سازه‌ای در ساختمان دانشگاه علمی کاربردی شهرکرد

۳-۲-۹-۱-پنجره‌ها

۳-۲-۹-۲- تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

۳-۲-۹-۳-آویزها و قطعات درون سازه

۳-۲-۹-۴-جان‌پناه، نماها و دیوارهای غیر سازه‌ای

۳-۲-۱۰-بررسی ساختمان ازنظر آیین‌نامه ۲۸۰۰

۳-۲-۱۰-۱-گروه‌بندی ساختمان برحسب اهمیت

۳-۲-۱۰-۲-ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻌﻤﺎری ازنظر آیین‌نامه ۲۸۰۰

۳-۲-۱۰-۳-ملاحظات پیکربندی سازه‌ای ازنظر آیین‌نامه ۲۸۰۰

۳-۲-۱۰-۴-ملاحظات پیچش:

۳-۲-۱۱-بررسی قسمت‌های مختلف سازه با رویکرد پدافند غیرعامل

۳-۲-۱۱-۱-فونداسیون

۳-۲-۱۱-۲-تیرها و ستون‌ها

۳-۲-۱۱-۳-دیوارها

۳-۲-۱۱-۴-کف‌ها و بام

۳-۲-۱۲-اﺗﺼﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ سازه‌ای ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ سازه‌ای

۳-۲-۱۳-جانمایی ساختمان

۳-۲-۱۴-مکان‌یابی

۳-۲-۱۴-۱-معیارهای بهینه در مکان‌یابی کارکردهای شهری

۳-۲-۱۴-۲-رابطه نظریه‌های مکان‌یابی با مکان‌یابی فضاهای آموزشی

۳-۲-۱۴-۳-معیارهای مکان‌یابی کاربرهای آموزشی

۳-۲-۱۴-۴-کاربری فضاهای آموزشی و عوامل مؤثر در مکان‌یابی آن‌ها

۳-۲-۱۵-فاصله ساختمان موردنظر از گسل‌های منطقه

۳-۲-۱۶-فرم ساختمان

۳-۲-۱۷-مسیرهای دسترسی

۳-۲-۱۸-ورودی‌های مجموعه

۳-۲-۱۹-ورودی و خروجی اضطراری

۳-۲-۲۰- فضای باز

۳-۲-۲۱- فاصله از عوامل خطرآفرین و ملاحظات ایمنی

۳-۲-۲۲- ابعاد پله در محوطه و شیب‌راهه

۳-۲-۲۳-فرم و حجم ساختمان

۳-۲-۲۴-استتار ساختمان

فصل چهارم : تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

۴-۱-ارزیابی اولیه وتوصیف متغیرها

۴-۲-ارزیابی نتایج حاصل از تحلیل

۴-۳-بررسی فرضیه‌های تحقیق

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۵-۱-نتیجه‌گیری

۵-۱-۱- اجزای غیر سازه‌ای

۵-۱-۲- ﻣﻼﺣﻈﺎت آیین‌نامه‌ای

۵-۱-۳- ملاحظات پدافند غیرعامل

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.