بررسی عملکرد و امکان سنجی استفاده از پمپ های ضربه قوچی در سیستم های آبرسانی روستایی


در حال بارگذاری
۲۵ فروردین ۱۳۹۷
doc
7.09MB
113
284 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

در این مطالعه، مدلسازی پمپ ضربه‌قوچی توسط نرم‌افزاری که تهیه گردیده انجام شده است. این نرم‌افزار خروجی‌های نرم‌افزار HAMMER را به عنوان ورودی در یافت نموده و با کسب اطلاعاتی دیگر (شامل ارتفاع پمپاژ و …) میزان آب پمپاژ شده را در هر بار قطع و وصل ناگهانی شیر محاسبه می‌نماید.

در این تحقیق مدلسازی نمونه‌ای از پمپ فوق در مجتمع آبرسانی کوثر شهرستان اردبیل انجام گرفته است. بر اساس تحلیل فنی و اقتصادی انجام شده مدلسازی فوق نشان می‌دهد که در مواردی که دبی پمپاژ کم باشد می‌توان به جای پمپاژ متعارف از پمپ ضربه‌قوچی استفاده نمود.

عوامل مؤثر در مدلسازی و طراحی پمپ ضربه‌قوچی شامل قطر خط پمپاژ، زمان قطع و وصل شیر، حجم هوای موجود در محفظه هوا و … می‌باشد. این پارامترها در طراحی این نوع پمپ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

از مهمترین مزایای پمپ مذکور عدم نیاز به استفاده از انرژی‌های گران قیمت از قبیل انرژی فسیلی یا انرژی الکتریکی می‌باشد. در مواردی که امکان استفاده از انرژی‌های مذکور با سختی و هزینه زیادانجام می‌گیرد، استفاده از پمپ ضربه‌قوچی می‌تواند کارگشا باشد.

فصل اول  

معرفی تحقیق

۱-۱- هدف از طرح مورد نظر و ضرورت انجام آن

۱-۱-۱- اهداف اصلی

۱-۱-۲- اهداف فرعی

۱-۲- فرضیه اصلی

۱-۳- برنامه تحقیق

۱-۴- ساختار این گزارش

فصل دوم

پمپ ضربه‌قوچی

۲-۱- پدیده ضربه‌قوچ در سیستمهای خطوط انتقال آب

۲-۱-۱- تاریخچه مطالعات و تحقیقات در زمینه ضربه‌قوچ

۲-۱-۲- تعریف اصطلاحات

۲-۱-۳- نظریه‌های مربوط به ضربه‌قوچ

۲-۱-۳-۱- نظریه رفتار صلب ستون آب

۲-۱-۳-۲- نظریه رفتار کشسانی

۲-۱-۴- ضربه‌قوچ در باز و بستن سریع شیر

۲-۱-۵- استفاده از انرژی حاصل از ضربه‌قوچ

۲-۲- نرم‌افزارهای موجود در زمینه تحلیل ضربه‌قوچ

۲-۳- پمپ ضربه‌قوچی

۲-۴- تاریخچه پمپ ضربه قوچی

۲-۵- مکانیزم پمپ ضربه‌قوچی

۲-۵-۱- بدنه پمپ (Pump Body)

۲-۵-۲- شیر قطع و وصل (Impulse Valve)

۲-۵-۳- شیر یکطرفه (Delivery Valve)

۲-۵-۴-محفظه هوا (Air Vessel or Air Chamber)

۲-۵-۶- شیر ورود هوا (Snifter Valve)

۲-۶- راه‌اندازی پمپ ضربه‌قوچی

۲-۷- طراحی پمپ ضربه‌قوچی

فصل سوم

مواد و روش تحقیق

۳-۱- مدلسازی و طراحی پمپ ضربه‌قوچی با استفاده از نرم‌افزار HAMMER V8i

۳-۱-۱- اجزای مورد استفاده در مدل

۳-۱-۲- وارد کردن اطلاعات اولیه در نرم افزار

۳-۱-۳- مدلسازی نمونه‌ای از پمپ ضربه‌قوچی

۳-۱-۴- نرم‌افزار تهیه شده جهت مدلسازی پمپ ضربه‌قوچی

۳-۲- طراحی پمپ ضربه‌قوچی در مجتمع آبرسانی استان اردبیل (مطالعه موردی تحقیق)

۳-۲-۱- مشخصات کلی روستاهای طرح

۳-۲-۲- مقایسه پمپاژ به روش متعارف و روش ضربه‌قوچی

۳-۲-۳- طراحی خط پمپاژ به روستای گاودول

۳-۲-۳-۱- طراحی خط پمپاژ متعارف

۳-۲-۳-۲- طراحی خط پمپاژ ضربه‌قوچی

فصل چهارم

نتایج تحقیق و تحلیل آن

۴-۱- مقدمه

۴-۲- نتایج نمونه پمپ مدل شده (بخش ۳-۱-۳)

۴-۳- نتایج مدلسازی برای روستای گاودول (اردبیل)

۴-۴- مقایسه اقتصادی پمپاژ ضربه‌قوچی و پمپاژ متعارف

۴-۵- تأثیر حجم تانک هوا بر روی حجم آب پمپاژ شده

۴-۶- محاسبه نسبت دبی پمپ شده به دبی خط اصلی

۴-۷- ملاحظات طراحی پمپ ضربه‌قوچی

فصل پنجم 

نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات

۵-۱- نتیجه‌گیری کلی

۵-۲- ارائه پیشنهادات

پیوست ۱

برنامه تعیین حجم پمپاژ در طراحی پمپ ضربه‌قوچی به زبان فرترن

پیوست ۲

نمودارهای تغییرات فشار ناشی از ضربه‌قوچ برای قطرهای مختلف (پمپاژ گاودول)

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.