بررسی عملکرد دیوار حائل طره ای با ارتفاع زیاد در هنگام زلزله


در حال بارگذاری
۲۵ فروردین ۱۳۹۷
doc
21.8MB
73
433 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

دیوار های حائل از جمله سازه های مهندسی پر کابرد در پروژه های عمرانی می باشند. یکی از عوامل موثر بر عملکرد دیوار های حائل، نحوه توزیع فشار جانبی در هنگام زلزله است. در این پژوهش برای بررسی رفتار دیوارهای حائل طره مرتفع، عملکرد سه دیوار با ارتفاع های ۶ ،۹ و ۱۲ متری و در هنگام بروز  زلزله­هایی با دو تاریخچه متفاوت بررسی شد. برای انجام مدلسازی عددی از نرم افزار PLAXIS V8 استفاده شد.

نتایج نشان می دهد، مقادیر محاسبه شده برای فشار جانبی از روش های تئوری برای دیوار حائل های در نطر گرفته شده بیشتر از مقادیر محاسبه شده از نرم افزار اجزا محدود PLAXIS می باشد. در تئوریهای موجود، برای محاسبه فشار جانبی به اندرکنش خاک و دیوار یا به عبارت دیگر سیستم خاک و دیوار توجهی نمی شود و مقادیر حاصل می تواند به طراحی محافظه کارانه و افزایش هزینه پروژه بیانجامد. بنابراین توصیه می شود از روشهای تنش-تغییر شکل برای محاسبه فشار جانبی استفاده شود.

فصل اول: دیوار حائل 

۱-۱- تاریخچه ساخت سازه های حائل

۱-۲- انواع سازه های حائل

۱-۳- دیوارهای حائل خاکریزی شده

۱-۳-۱- دیوار حائل وزنی درجا

۱-۳-۲- دیوار های حائل طره ای

۱-۳-۳- دیوارهای پشت بنددار و پایه دار

۱-۴- دیوار وزنی پیش ساخته

۱-۴-۱- دیوارهای الوار بست

۱-۴-۲- دیوار حائل صندوقچه ای

۱-۴-۳- دیوارهای گابیونی

۱-۴-۴- دیوار حائل تثبیت شده

۱-۴-۵- شیروانی خاک مسلح

۱-۵- دیوارهای خاکبرداری شده

۱-۵-۱- سپرها

۱-۵-۲- دیوار دیافراگم

۱-۶- طراحی دیوارهای حائل

۱-۶-۱- فشار خاک زیر پی دیوار حائل

۱-۷- انتخاب پارامترهای مقاومت برشی

۱-۷-۱- انتخاب زاویه اصطکاک داخلی برای مصالح خاکریز

۱-۷-۲- زاویه اصطکاک در حالت حدی(′φcr)

۱-۷-۳- زاویه اصطکاک حداکثر(φp)

۱-۷-۴- زاویه اصطکاک بین ذرات (φµ)

۱-۸- انتخاب زاویه اصطکاک خاک-دیوار

 فصل دوم طیف پاسخ و طیف طراحی

۲-۱- مقدمه

۲-۲- طیف پاسخ

۲-۳- طیف طراحی

۲-۴- مراحل گام به گام ساخت طیف طراحی با استفاده از شتابنگاشت

۲-۵- تأثیر شرایط خاکی برروی طیف پاسخ و طیف طراحی

۲-۶- تأثیر بزرگی ومدت زمین لرزه بر طیفهای پاسخ و طراحی

۲-۷- تفاوت های بین طیف طرح و طیف پاسخ

فصل سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده در مورد بارهای دینامیکی وارد بر دیوار حائل 

۳-۱- مقدمه

۳-۲- شکست لرزهای انواع حایل ها

۳-۳- پاسخ دینامیکی دیوارهای حایل

۳-۴- انواع روش های طراحی دینامیکی دیوار حائل

۳-۵- آنالیز تعادل حدی

۳-۵-۱- حالت شبه استاتیکی

۳-۵-۲- روش مونونوبه اکابه

۳-۵-۳- روش آرانگو(۱۹۶۹Arango,)

۳-۵-۴- چود هاری (Choudhury, 2002)

۳-۶- روش شبه دینامیک

۳-۶-۱- استیدمن و زنگ ( steedman- zeng , 1990 )

۳-۶-۲- چودهاری- نیمبا لکاری (Choudry-nimblakar 2005)

۳-۷- آنالیز بر پایه جابجایی

۳-۸- مقایسه فشار خاک لرزه ای محاسبه شده با استفاده از روش های مختلف ۴۶

۳-۹- حل با فرم بسته با استفاده از رفتار الاستیک یا ویسکوالاستیک ۴۶

۳-۹-۱- وود (wood, 1973)

۳-۹-۲- ولتسوس و یونان (Veletsos and younan , 1994)

۳-۱۰- آنالیز عددی

۳-۱۰-۱- الهمود و ویتمن (Al-Homoud and Whitman, 1999)

۳-۱۰-۲- تحقیقات گرین وابلینگ (Green and Ebeling, 2003)

فصل چهارم: مدلسازی و تحلیل نتایج 

۴-۱- پیشگفتار

۴-۲- روش المان محدود

۴-۳- مدل های رفتاری خاک

۴-۴- مدل

۴-۵- المان ها

۴-۶- صفحات

۴-۷- ساخت مرحله ای

۴-۸- شرائط لازم برای اعمال به هندسه مدل در شرائط دینامیکی

۴-۸-۱- مرزهای جاذب

۴-۸-۲- میرایی

۴-۹- مدلسازی

۴-۱۰- مدلسازی زلزله

۴-۱۱- بررسی دیوار حائل ۶ متری

۴-۱۲- نتایج زلزله UPLAND برای دیوار حائل ۶ متری

۴-۱۳- نتایج زلزله GILORI برای دیوار حائل ۶ متری

۵-۱۴- مقایسه نتایج دو زلزله UPLAND و GILORI برای نقاط انتخابی

۴-۱۵- بررسی دیوارحائل ۹ متری

۴-۱۵-۱- زلزله Gilori

۴-۵-۲- زلزله Upland

۴-۱۶- بررسی دیوار ۱۲ متری

۴-۱۶-۱- زلزله Gilori

۴-۱۶-۲- زلزله Upland

۴-۱۷- کلیات

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.