بررسی عوامل موثر برپایداری شیب های سد خاکی


در حال بارگذاری
۲۴ دی ۱۳۹۶
Doc
6MB
147
328 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

یکی از مهمترین پارامترها در طراحی سدهای خاکی و سنگریزهای تعیین شیب های دو طرف سد خاکی می باشد چراکه حتی اندکی هم خطا در تعیین شیب باعث ناپایداری یا تحمیل هزینه سنگین در اجرا میگردد. در سیمنار حاضر ابتدا خرابیهای سدهای خاکی مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه انواع آزمایشات جهت تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک در حالات مختلف اجرا و بهره برداری سد مورد بررسی قرار گرفته است و به دنبال آن انواع آنالیزهای پایداری شیب ها و نحوه توزیع فشار آب حفره ای در حالات مختلف (حین ساخت، تراوش پایدار، تخلیه سریع) بحث شده است. همچنین رفتار شیبها و روشهای تحلیل موجود در خصوصی رفتار شیب های سد خاکی در زمان وقوع زلزلهها مورد بحث قرار گرفته و در پایان هم توصیههای طراحی و ضرایب اطمینان ارائه شده توسط چندآئین نامه معتبر ۹ معمولی در خصوص پایداری شیبها ارائه شده است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.