بررسی فروپاشی پیش رونده ی پل های خرپائی


در حال بارگذاری
۲۵ فروردین ۱۳۹۷
doc
8.16MB
88
286 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

پل­ها اعضای جدا نشدنی میسرهای ارتباطی هستند و در شرایط اقتصادی و اجتماعی بسیار تاثیرگذار می­باشند. گذر زمان و بارهای تصادفی از جمله مواردی هستند که سلامت پل­ها را تهدید می‌کنند. بارهای غیرعادی ناشی از حوادث طبیعی، خطاهای اجرا و برخی مسائل دیگر می­توانند باعث به­وجود آمدن فروپاشی پیش­رونده در سازه­ها شوند، لذا تشخیص زود هنگام آسیب پل­ها می­تواند از وقوع فجایع جلوگیری کند.

از این رو، لزوم بررسی دقیق رفتار این سازه­ها در برابر فروپاشی پیش­رونده احساس می­گردد. در این پایان­نامه روشی مبتنی بر بررسی فروپاشی یک پل خرپایی چند دهانه در برابر پدیده­ی فروپاشی پیش­رونده با سناریوهای تشخیص و حذف اعضای بحرانی و مقایسه­­ی بین حالات مختلف حذف و همچنین تاثیر سناریوهای حذف اعضای بحرانی بر پایداری سازه­ی باقی­مانده ارائه گردیده­است. پس از شبیه­سازی مدل­های المان محدود سه بعدی، به منظور ارزیابی پتانسیل وقوع فروپاشی پیش­رونده تحت سناریوهای مختلف قرار­گرفت.

با مقایسه­ی  نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی­خطی، تحلیل استاتیکی غیرخطی و تحلیل دینامیکی غیرخطی طی زمان­های ۵/۰ ثانیه و ۱ ثانیه به ارائه­ی ضریب افزایش بار دینامیکی اعضای بحرانی در حالت میانگین تغییرات نیرویی برای اعضای یال بالایی و پایینی پرداخته شد. با مقایسه­ی ضریب افزایش بار دینامیکی برای دو گروه اعضای کلیدی یال بالا و پایین و مقدار میانگین اعضای کلیدی در هر گروه نتیجه شد هرچه زمان ضربه اعمالی ناشی از حذف کوتاه­تر باشد، ضریب افزایش بار بزرگتر خواهد­بود، همچنین نتیجه شد که هرچه حذف عضو سریع­تر انجام شود، ضریب افزایش بار افزایش می­یابد.

فصل ۱

مقدمه و کلیات

۱-۱- مقدمه

۱-۲- ضرورت تحقیق

۱-۳- هدف تحقیق

۱-۴- شیوه تحقیق

۱-۵- ساختار پایان ­نامه

فصل ۲

ادبیات و پیشینه­ی تحقیق

۲-۱- مقدمه

۲-۲- تعریف آسیب سازهای

۲-۳- تعریف فروپاشی پیش­رونده

۲-۴- بارهای غیرعادی

۲-۴-۱- انفجار گاز

۲-۴-۲- انفجار بمب

۲-۴-۳- ضربه­ ی ناشی از برخورد

۲-۴-۴- آتش سوزی

۲-۴-۵- خطای ساخت

۲-۵- مفاهیم اولیه در فروپاشی پیش­رونده

۲-۶- تاریخچه پیدایش استانداردهای مربوط به فروپاشی پیش­رونده

۲-۷- ترکیب بارهای فروپاشی پیش رونده در استانداردها

۲-۷-۱- ترکیب بار شامل بارگذاری­های نامشخص

۲-۷-۲- ترکیب بارهای اسمی با استفاده از تنش مجاز طراحی

۲-۷-۲-۱- ترکیب بارهای مبنا

۲-۷-۳- ترکیبات بار برای حوادث فوق­العاده و استثنائی

۲-۷-۳-۱- ظرفیت تحمل بار

۲-۷-۳-۲- ظرفیت باقیمانده

۲-۷-۳-۳- شرایط ثبات و پایداری سازه

۲-۸-ترکیبات بارگذاری مورد نیاز درتحلیل فروپاشی پیش­رونده

۲-۹- بررسی انواع  فروپاشی پیش­رونده در سازه­ها

۲-۹-۱- فروپاشی پنکیکی

۲-۹-۲- فروپاشی دومینویی

۲-۹-۳- فروپاشی زیپی

۲-۹-۴- فروپاشی برشی

۲-۹-۵- فروپاشی ناشی از ناپایداری

۲-۹-۶- فروپاشی ترکیبی

۲-۱۰- فروپاشی پیش­رونده پل­ها

۲-۱۰-۱- فروپاشی ناشی از گسیختگی تکیه­گاه

۲-۱۰-۲- فروپاشی ناشی گسیختگی موضعی

۲-۱۱- روشهای تحلیل سازه­ها در مقابل فروپاشی پیش­رونده

۲-۱۱-۱- تحلیل استاتیکی الاستیک خطی

۲-۱۱-۲- تحلیل استاتیکی غیرخطی

۲-۱۱-۳- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی الاستیک خطی

۲-۱۱-۴- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی

۲-۱۲- روش­های مقابله با فروپاشی پیش­رونده در پل­ها

۲-۱۲-۱- کنترل حادثه

۲-۱۲-۲- طراحی غیرمستقیم

۲-۱۲-۳- مقاومت موضعی مشخصه

۲-۱۲-۴- مسیر بار جایگزین

۲-۱۲-۵- جداسازی

۲-۱۳- تاریخچه­ی فروپاشی پیش­رونده

فصل ۳

روش تحقیق

۳-۱- مقدمه

۳-۲- مدل تحلیلی

۳-۲-۱- کلیاتی پیرامون نمونه­ی آزمایشگاهی

۳-۲-۱- صحت­سنجی مدل آزمایشگاهی

۳-۲-۲- نحوه مدل­سازی

۳-۳- بارگذاری

۳-۴- تعیین اعضای کلیدی

۳-۵- نتیجه­ گیری

فصل ۴

محاسبات و یافته ­ها

۴-۱- مقدمه

۴-۲- معیار انتخاب سناریوی حذف اعضای کلیدی

۴-۳- تعیین روش تحلیل مناسب

۴-۳-۱- اثر حذف اعضای B10  و B9

۴-۳-۲- اثر حذف اعضای T4 و T5

۴-۴- ضریب افزایش دینامیکی

فصل ۵

نتیجه ­گیری و پیشنهادات

۵-۱-مقدمه

۵-۲- نتیجه ­گیری

۵-۳- ارائه پیشنهادات

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.