بررسی نقش تجربه خشونت دوران کودکی در الگو‏های رفتاری خشونت و سازگاری در دانشجویان


در حال بارگذاری
۲۱ آذر ۱۳۹۶
Doc
4.98MB
94
363 بازدید
۱۲۵۰۰ تومان
خرید

بررسی نقش تجربه خشونت دوران کودکی در الگو‏های رفتاری خشونت و سازگاری در دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تجربه خشونت دوران کودکی در الگو‏های رفتاری خشونت و سازگاری در دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان می‏باشد. از بین جامعه آماری ذکر شده تعداد ۲۷۰ نفر(۱۳۵ زن و ۱۳۵ مرد) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونه این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران بوده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه‏‏های سازگاری زناشویی، خشونت و اطلاعات فردی بوده است. تجربه خشونت نیز با تهیه پرسش هایی مربوط به دوران کودکی اندازه گیری شد. پرسشنامه‏ها با استفاده از نرم افزار SPSS-19 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین  تجربه خشونت دوران کودکی و الگو‏های رفتاری زناشویی خشونت با F = 35.661  در سطح ۰.۰۱>P رابطه وجود دارد. بین  تجربه خشونت دوران کودکی و الگو‏های رفتاری زناشویی سازگاری با F = 4.161  در سطح p<0.05  رابطه وجود دارد. بین تجربه خشونت دوران کودکی و خشونت روانی دانشجویان با F = 30.546  در سطح ۰.۰۱>P رابطه وجود دارد. بین تجربه خشونت دوران کودکی و خشونت جسمانی دانشجویان با F = 20.005  در سطح ۰.۰۱>P رابطه وجود دارد. بین تجربه خشونت دوران کودکی و خشونت جسمانی دانشجویان با F = 19.256  در سطح ۰.۰۱>P رابطه وجود دارد. بین تجربه خشونت دوران کودکی و خشونت جنسی دانشجویان با F = 7.896  در سطح ۰.۰۱>P رابطه وجود دارد. به طور کلی می توان گفت تجربه خشونت دوران کودکی نقش به سزایی در الگو‏های رفتاری خشونت و سازگاری دانشجویان دارد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.