بررسی هیدرولیکی و هیدرولوژیکی راه و ابنیه های فنی در طرح هندسی راه و ارائه مدل ریاضی


در حال بارگذاری
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
4.20MB
250
248 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

ازمسائلی عمدهای که در راههای کوهستانی و صعب العبور مطرح است نقش مسائل آبی و اثرات یخبندان و رعایت کلیه مشخصات فنی در طرح هندسی راه و روسازی است . از آنجایی که در طی مدت بهره برداری در این مناطق بطور متناوب روسازی در شرایط مرطوب ، یخبندان و خشک است لذا مطالعات اساسی این شرایط مبنای حفظ و نگهداری رویه آسفالتی بوده و جزو شرایط آئیننامهای در مشخصات فنی راهداری محسوب میشود . در طراحی روسازی و طرح هندسی راه اکثر روابط و معادلات مورد استفاده ضوابط راهسازی و روسازی بر اساس تحقیقات انجام گرفته میباشد .

این تحقیق بیان ارتباط بین مسائل هیدرولوژیکی و هیدرولیکی و خرابی به وجود آمده و شروع فصل جدیدی در تعیین ضوابط راهداری است که بایستی در ضوابط راهسازی روسازی راه به عنوان یکپارامتر کنترل کننده مد نظر قرار گیرد و به عنوان اولین ضابطه ریاضی راهداری میزان شدت خرابی سالانه بر اساس شیب طولی و متوسط ترافیک روزانه عبوری ارائه شده است .

در مناطق کوهستانی و سردسیر شدت خرابی سالانه به دو بخش تقسیم میشود : بخشنخستخرابی بعد از سپری شدن فصل سرما و یخبندان و آب شدن عدسیهای یخی شکل میگیرد و به دلیل مقاومت بسیار زیاد روسازی بارهای ترافیکی در شدت خرابی تأثیرگذار نیستند که خرابی دوره مرطوب سال نامیده میشود . بخش دوم شدت خرابی تحت تأثیر بارهای ترافیکی بوده که شدت خرابی دوره خشکنامیده میشود .

با مطالعه بر روی خرابی روسازی در اثر مسائل هیدرولیکی و هیدرولوژیکی در پنج محور ارتباطی در استان اردبیل مدل شدت خرابی سالانه به صورت زیر ارائه میگردد که لازم است از ابتدا در طراحی روسازی کنترل گردد .

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.