بررسی پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام پزشکی مشهد مقدس از شاغلین حرفه دندانپزشکی در سالهای ۱۳۸۰-۱۳۹۰


در حال بارگذاری
۳۱ مرداد ۱۳۹۷
doc
174KB
80
627 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

یکی از مهم­ترین تنش­های شغلی که ممکن است دندانپزشکان در حرفه خود  با آن مواجه شوند شکایت بیمار است. هدف از این مطالعه ارائه تصویری از قصورهای دندانپزشکی در شهر مشهد می باشد.

پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام­پزشکی مشهد از دندانپزشکان در سالهای ۹۰-۸۰ که مقصر­بودن یا نبودن دندانپزشک در آن مشخص شده­بود، مورد بررسی قرارگرفت. متغیرهای محل درمان،شغل ارائه دهنده خدمت، جنس بیمار و دندانپزشک، درمان دندانپزشکی انجام­شده ، علت طرح شکایت وعارضه درمان مورد بررسی قرا گرفت. تجزیه و تحلیل داده­ها توسط نرم­افزار spss15 و با استفاده از آمار توصیفی و  آزمون کای دو انجام شد.

فصل اول:مروری بر متون و مقالات

۱-۱ مقدمه

۱-۲ کلیات

۱-۲-۱ حقوق

۱-۳ تعاریف و مفاهیم چند واژه حقوقی

۱-۳-۱ تقصیر

۱-۳-۲ مفهوم قصور پزشکی

۱-۳-۴ اقسام قصور پزشکی

۱-۳-۵ ضمان چیست و ضامن کیست

۱-۳-۵-۱ تعریف ضمان

۱-۳-۵-۲ اسباب ضمان

۱-۳-۵-۳ قاعده اتلاف

۱-۳-۵-۴ ضمان در دندان پزشکی و احکام مربوط به آن.

۱-۳-۵-۵ تقصیر و انواع آن

۱-۳-۵-۶ نکات مهمی از احکام مربوط به ضمان در دندانپزشکی

۱-۴ دیات

۱-۴-۱ دیه دندان ها

۱-۴-۲ دیه لب

۱-۴-۳ دیه زبان

۱-۴-۴ دیه فک

۱-۵ خطای شغلی

۱-۶ آشنایی پزشک و دندانپزشک با قوانین حقوقی

۱-۶-۱ قوانین حقوق پزشکی

۱-۶-۲ وظیفه ارائه اطلاعات به بیمار و گرفتن رضایت.

۱-۶-۳ دفاعیات پزشک در موارد ادعای مسامحه

۱-۶-۴قوانین موجود در رابطه با خطاهای پزشکی

۱-۷ سازمان نظام پزشکی کشور

۱-۷-۱ نحوه روند شکایات در سازمان نظام پزشکی

۱-۸ مروری بر مقالات

۱-۹ بیان مسئله

۱-۱۰ اهداف و فرضیات

۱-۱۰-۱ هدف کلی

۱-۱۰-۲ اهداف اختصاصی

۱-۱۰-۳ اهداف کاربردی

۱-۱۰-۴ فرضیات یا سوالات تحقیق

فصل دوم:مواد و روش ها

۲-۱ روش نمونه برداری

۲-۲ روش جمع آوری داده ها۲-۳ جمعیت مورد مطالعه

۲-۴ روش پژوهش

۲-۵  روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری

فصل سوم: یافته ها

فصل چهارم: بحث

فصل پنجم: نتیجه گیری

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.