بررسی کارآیی فنی و اقتصادی سیستم هوشمند در جریان ترافیک شهری


در حال بارگذاری
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
89.5KB
19
323 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

سیستم SCATS یکی از سیتم های کنترل هوشمند ترافیک است که توسط کامپیوتر  مرکزی و با دریافت ا طلاعات از شناسگرها , فرمان زمان بندی چراغ تقا طع های یک شبکه را صادر می کند . این سیستم در بسیاری از شهرهای بزرگ و پرتردد جهان )دنیا(از جمله تهران بکار رفته است. هدف این گزارش ارائه روش برای ارزیابی کارآیی فنی و اقتصادی این سیستم در جریان ترا فیک شهری تهران است . تاکنون در شهرهای مختلف با روش های گوناگون، عملکرد شبکه حمل و نقل شهری قبل و بعد از نصب سیستم SCATS مقایسه کرده ا ند و برای این ارزیابی از پارامتر هایی مثل زمان سفر یا زمان تأخیر سفر و توقف درتقاطع استفاده شده است.

در این تحقیق ابتدا روش های اتومبیل آزمایش شمارش درتقاطع ، پردازش تصاویر ویدئویی، ا ندازه گیری اتوماتیک زمان سفر، شبیه سازی کامپیوتری استفاده از سیستم GPS که قبلا در شهرهای دیگر به کار به رفته اند معرفی می گردد. سپس آمارگیری توسط اتومبیل آزمایش و شمارش در سه تقا طع محور سهروردی در تهران انجام شد . این آمار شامل زمان سفر محور مذکور ونیز میا نگین زمان تأخیر در ورودی های هر تقاطع بودکه قبل و بعد از نصب سیستم هوشمندSCATS برداشت شد. نتایج اولیه نشان می دهد که با نصب سیستمSCATS زمان سفر ا  ۴ تا ۳۷ % کا هش داشته است .

همچنین میا نگین تأخیر به ازای هر وسیله نقلیه در اوج صبح درتقاطع سهروردی  کیهان ۳۸ درصد کا هش و در دو تقا طع سهروردی  مطهری و سهروردی  بهشتی به ترتیب ۳۷ درصد و ۱ درصد ا فزایش داشته است. در ساعت غیر اوج در هرسه تقا طع بین ۱۱ تا ۳۷ درصد کاهشزمان تأخیر ملاحظه می شود. به منظور نتیجه گیری نهایی درمورد عملکرد سیستم SCATS پیشنهاد می شود که آمارگیری در شبکه های دیگر نیز انجام شود .

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.