بهسازی لرزه ای ستون های مرکب فولادی با بست موازی


در حال بارگذاری
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
4.96MB
132
336 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

امروزه از ستون های فولادی مرکب با بست موازی در بسیاری از ساختمان های فولادی کشور استفاده می شود. به علت عدم رواج استفاده از این ستون ها در مناطق لرزه خیز جهان (به جز ایران)، تحقیقات کافی بر روی رفتار این ستون ها به هنگام زلزله(رفتار لرزه ای) وجود ندارد و اکثر تحقیقات انجام شده نیز بر روی رفتار کمانشی(رفتار استاتیکی) این ستون ها می باشد. با توجه به عملکرد این ستون ها در زلزله های گذشته و بر اساس تحقیقات محدودی که بر روی رفتار لرزه ای این ستون ها انجام شده، رفتار لرزه ای این ستون ها نامناسب تلقی شده است.

لذا لازم است برای سازه های موجود دارای این نوع ستون ها بهسازی لرزه ای صورت پذیرد . در این پایان نامه به ارزیابی یکی از روش های بهسازی لرزه ای این نوع ستون ها که همان پر کردن ستون با بتن سازه ای می باشد پرداخته شده است. در این پژوهش پس از مروری بر تحقیقات انجام شده بر روی رفتار ستون های فولادی مرکب با بست موازی و ستون های فولادی پر شده با بتن رفتار چرخه ای این نوع ستون های مرکب در دو حالت خالی و بهسازی شده با استفاده از تحلیل اجزای محدود غیر خطی مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج حاصل از این تحلیل ها، شامل منحنی های چرخه ای نیرو-تغییر مکان جانبی ستون ها، پوش منحنی های چرخه ای و مشاهده حالات شکست ستون ها تحت بار جانبی چرخه ای و نیز بررسی عوامل مختلف موثر در رفتار چرخه ای ستون های بهسازی شده می باشد. در تحلیلهای عددی انجام شده کمانش کلی ستون، کمانش موضعی در بال و جان ستونک پایین و یا ترکیبی از این دو به عنوان حالات خرابی در مدل های بهسازی شده مشاهده گردیده است.

همچنین تاثیر عوامل مختلفی چون فاصله پروفیلهای طولی، فاصله بستها، ابعاد پروفیل، مقاومت فشاری بتن پر کننده، مقدار نیروی محوری و توزیع کردن یا نکردن بار محوری بین فولاد و بتن، بر شکل پذیری، میزان جذب انرژی و مق اومت نهایی مدل های ستون مرکب بهسازی شده بررسی گردید و مشخص شد که پر کردن ستون مرکب با بتن )بهسازی( تقریباً در همه مدلها باعث افزایش شکل پذیری، جذب انرژی و مقاومت نهایی می گردد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.