بهسازی لرزه ای اتصالات بتنی با استفاده از سیستم استیل ژاکت


در حال بارگذاری
۲۹ فروردین ۱۳۹۷
doc
5.39MB
115
286 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

هنگامی که قاب خمشی بتن آرمه تحت تاثیر نیروهای جانبی ناشی از زلزله قرار می‌گیرد، اتصالات آن نیروهای برشی قابل توجهی ایجاد می‌شود که با تغییر شکل‌های زیادی همراه است، لذا عملکرد صحیح اتصالات از مهم ترین عوامل موثر بر رفتار مناسب قاب خمشی هنگام وقوع زلزله می‌باشد. در این تحقیق هدف بر این است که با مقاوم سازی اتصالات بتن آرمه با استفاده از steel jacket  رفتار مقاومتی و شکل پذیری این گونه اتصالات را در برابر نیرو‌های جانبی وارد بر قاب خمشی بهبود بخشیم.

برای این کار، یک نمونه اتصال داخلی، یک نمونه اتصال خارجی و همچنین یک نمونه اتصال گوشه، با ابعاد و آرماتورگذاری مشخص که با مبحث ششم مقررات ملی ساختمان بارگذاری و با مبحث نهم مقررات طراحی گردیده، در نظر گرفته شده اند. هر یک از نمونه ها با روش‌های ارائه شده، با استفاده از steel jacketتقویت شده اند. اتصالات بتنی، با استفاده از روش المان محدود توسط نرم افزار ABAQUSمدل سازی و تحت بار استاتیکی تحلیل غیر خطی شده‍‌ اند.

مقایسه نتایج تحلیل بین نمونه‌های تقویت شده و تقویت نشده برای هر سه نوع اتصال نشان می‌دهد که با استفاده از تقویت صورت گرفته، سختی، ظرفیت باربری و همچنین شکل پذیری نهایی اتصالات، تا حدود زیادی بهبود یافته است.

فصل اول « کلیات و شرح مسأله »

۱-۱. مقدمه.

۱-۲. هدف پایان نامه.

۱-۳. شرح فصول.

فصل دوم « اصول و مبانی بهسازی لرزه‌ای »

۲-۱. کلیات.

۲-۲. مقدمه

۲-۲-۱. مراحل شناخت وضع موجود.

۲-۲-۲. بازدید از محل و آشنایی اولیه با ساختمان.

۲-۲-۳. جمع آوری مدارک فنی و اطلاعات کلی ساختمان.

۲-۳. اصول و مبانی بهسازی لرزه‌ای

۲-۳-۱. سطح عملکرد اجزای سازه‌ای.

۲-۳-۲. سطح عملکرد اجزای غیر سازه‌ای.

۲-۳-۳. سطح عملکرد کل ساختمان.

۲-۳-۴. سطح خطر زلزله.

۲-۳-۵. اهداف بهسازی لرزه‌ای.

۲-۳-۶. پیشنهاد هدف بهسازی.

۲-۴. تعیین سطح اطلاعات مورد نظر و ضریب آگاهی.

۲-۵. بازرسی وضعیت موجود،شناسایی مشخصات مصالح و آزمایشات

۲-۵-۱.بازرسی وضعیت موجود.

۲-۵-۲. شناسایی مشخصات مصالح و آزمایش ها

۲-۵-۲-۱. آزمایش‌های مصالح فولادی

۲-۵-۲-۲. آزمایش‌های بتن و میلگرد.

۲-۵-۲-۳. آزمایش مقاومت برشی میانقاب‌های مصالح بنایی

۲-۵-۲-۴. آزمایشها و اطلاعات ژئوتکنیک.

۲-۶. تحلیل خطر لرزه‌ای و طیف‌های طراحی

۲-۶-۱. شتاب نگاشت ها

۲-۷. راهکارهای بهسازی

۲-۷-۱. معرفی راهکارهای بهسازی در دستورالعمل

۲-۸. ارزیابی بهسازی از لحاظ اقتصادی.

فصل سوم « معرفی و مطالعات انجام شده بر روی اتطالات »

۳-۱. مقدمه.

۳-۲. عملکرد اتصالات بتنی در مقابل نیروهای جانبی

۳-۲-۱. انواع اتصالات تیر-ستون

۳-۲-۱-۱. طبقه بندی اتصالات بر اساس شکل

۳-۲-۱-۲- طبقه بندی بر اساس شرایط بارگذاری ونحوۀ تغییر شکل

۳-۲-۲- تقسیم بندی اتصالات از نظر تشکیل حوزه پلاستیک.

۳-۲-۳. مشخصات اتصال الاستیک

۳-۲-۴. مشخصات غیر الاستیک

۳-۳. شکل پذیری و اهمیت آن در سازه‌های بتن آرمه.

۳-۳-۱- خواص شکل پذیری بتن و آرماتور

۳-۳-۲- شکل پذیری اعضاء بتن آرمه

۳-۴. مروری بر مطالعات تجربی و تحلیلی انجام شده در مورد رفتار اتصالات

۳-۴-۱.  تحقیقات انجام شده در زمینه تقویت اتصالات بتن آرمه

۳-۵. عوامل تاثیر گذار بر رفتار اتصالات بتن آرمه

۳-۶.  لغزش مهاری در اتصالات

۳-۶-۱. مطالعات تحلیلی در مورد لغزش مهاری

۳-۶-۲. بررسی رفتار غیر خطی اتصالات خارجی با در نظر گرفتن لغزش مهاری

۳-۷. لزوم مقاومت سازی اتصالات

۳-۸. روشهای تقویت اتصال تیر به ستون

فصل چهارم « تعریف پروژه »

۴-۱ مقدمه

۴-۲- مشخصات کلی ساختمان مورد بررسی

۴-۳- تحلیل و طراحی سازه

۴-۴- مدل المان محدود.

۴-۵- تقویت اتصالات.

۴-۶- مدل سازی وتحلیل هریک از اتصالات در نرم افزار abaqus.

فصل پنجم « بررسی و مقایسه نتایج تحلیلی »

۵-۱- مقدمه

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.