بهینه سازی فرآیند لجن فعال


در حال بارگذاری
۲۹ فروردین ۱۳۹۷
doc
1.19MB
113
314 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

صنعت تصفیه آب و فاضلاب، از صنایع زیربنایی هرکشور محسوب می شود، که در دهه های اخیر، توجه دولت ها را بیش از پیش به خود معطوف کرده است. به علت تنزل کیفیت عمومی منابع آب، ضرورت استفاده از سیستم های تصفیه پیشرفته آب و فاضلاب، دغدغه بسیاری از این کشورها (به ویژه کشورهای در حال توسعه) می باشد.

چالش های زیست محیطی فراوانی، در زمینه تصفیه فاضلاب، به ویژه سیستم لجن فعال وجود دارد. این چالش ها اغلب در زمینه مقدار حجم هوای مورد نیاز جهت حذف مواد آلی فاضلاب، تولید و دفع لجن مازاد می باشد. بزرگ ترین عیب سیستم های تصفیه فاضلاب، بعد از تولید بو، تولید لجن مازاد می باشد. دفع این لجن مستلزم صرف هزینه زیاد خواهد بود. در این مطالعه با معرفی دو مدل، به بهینه سازی فرایند لجن فعال خواهیم پرداخت.

در مدل اول، هدف،کمینه کردن مقدار حجم هوای مورد نیاز جهت  حذف  مواد آلی فاضلاب وکاهش لجن تولیدی می باشد. بهینه سازی مدل با استفاده از روش بهینه سازی هوک جیوز انجام شده است. با مقادیر بهینه این متغیرها، یک سیستم لجن فعال با بهترین کارآیی وکمترین مقدار حجم هوای مورد نیاز جهت حذف BOD5 و کمترین سرعت تولید لجن، طراحی خواهد شد. مدل دوم، مدل زیست محیطی، بر پایه معادلات مونود و تئوری تعادل توده ها استوار می باشد. در مدل زیست محیطی، مینیمم حجم حوضچه هوادهی، تابع هدف مسئله می باشد.

براساس مقدار فاضلاب و خصوصیات میکروبیول ها، حجم حوضچه هوادهی در این مدل، به عنوان یک پارامتر قاطع برای طراحی سیستم های تصفیه فاضلاب، که تاثیر ویژه ای روی زمان ماند و مقدار فاضلاب برگشتی دارد، معرفی شده است. در نهایت، ارزیابی نتایج نشان می دهد،  که مدل زیست محیطی یک مدل خوب برای پیش بینی عملکرد صحیح سیستم تصفیه لجن  فعال و بهینه سازی این سیستم می باشد.

فصل اول: کلیاتی درباره تغییر و تحول در طرز جمع آوری و تصفیه فاضلاب

۱-۱- مقدمه

۱-۲- تاریخچه مختصری درباره تغییر و تحول در طرز جمع آوری و تصفیه فاضلاب

۱-۳- هدف از تصفیه فاضلاب

۱-۴- انواع و خواص فاضلاب

۱-۴-۱-  فاضلاب خانگی

۱-۴-۲-  فاضلاب صنعتی

۱-۴-۳-  فاضلاب سطحی

۱-۵- تصفیه فاضلاب

۱-۵-۱- تصفیه فاضلاب در مجاورت باکتری های هوازی

۱-۵-۲- تصفیه و تجزیه فاضلاب در مجاورت باکتری های غیر هوازی

۱-۶- لزوم آزمایش فاضلاب

۱-۷- آزمایش تحلیلی فاضلاب

۱-۷-۱- آزمایشات فیزیکی

۱-۷-۲- مطالعات بهداشتی

۱-۷-۳- آزمایشات شیمیایی

۱-۸- معیار شدت آلودگی

۱-۹- تعیین مقدار بی- او- دی      (BOD)

۱-۱۰- درجه آلودگی فاضلاب های خانگی در شهر های ایران

فصل دوم: واحد هایی بکارگیری در تصفیه خانه فاضلاب

۲-۱- مقدمه

۲-۲- هدف تصفیه مقدماتی

۲-۳- تصفیه مقدماتی فاضلاب

۲-۴- آشغال گیری و آشغالگیرها

۲-۴-۱- آشغالگیرهای دستی

۲-۴-۲- آشغالگیرهای مکانیکی

۲-۴-۳- بازده آشغالگیرها

۲-۴-۴- دفع آشغال

۲-۵- آشغال خردکن ها

       ۲-۵-۱- انواع آشغال خردکن و طرز کار با آنها

۲-۶- حوض های دانه گیر

۲-۶-۱- تعریف دانه

۲-۶-۲- اهداف احداث حوض های دانه گیری

۲-۶-۳- تثبیت سرعت جریان

۲-۶-۴- دفع مواد دانه ای

۲-۷- ته نشینی

۲-۷-۲- ته نشینی شیمیایی

۲-۸- حوض های ته نشینی

۲-۹- انواع حوض های ته نشینی

۲-۹-۱- حوض های ته نشینی نخستین

۲-۹-۲- حوض های ته نشینی نهائی

۲-۱۰- کلر زنی

۲-۱۱- حوض کلر زنی

۲-۱۲- تصفیه و دفع لجن

۲-۱۳- هضم لجن

۲-۱۴- مخازن هاضم

۲-۱۵- حوض تغلیظ لجن

۲-۱۶- دفع لجن هضم شده

۲-۱۷- بسترهای لجن خشک کن

۲-۱۸- انتخاب محل تصفیه خانه

  فصل سوم: انواع فرایندهای تصفیه زیستی فاضلاب

۳-۱- مقدمه

۳-۲- پخش فاضلاب در زمینهای زراعی

۳-۳- صافیهای ماسه ای متناوب

۳-۳-۱- بازده صافیهای ماسه ای متناوب

۳-۴- برکه های تصفیه فاضلاب

۳-۵- صافیهای چکنده

۳-۵-۱- تصفیه فاضلاب در صافیهای چکنده

۳-۵-۲- معایب و محاسن صافیهای چکنده

۳-۶- تصفیه زیستی فاضلاب با کمک لجن فعال شده

۳-۶-۱- لجن فعال شده

۳-۶-۲- تصفیه فاضلاب با کمک لجن فعال شده

۳-۶-۳- مایع مخلوط

۳-۶-۴- حوض هوارسانی

۳-۶-۵- مشخصات ظاهری لجن فعال شده

۳-۷- حوض های هوارسانی

۳-۷-۱- هوارسانی به فاضلاب و طرق مختلف آن

۳-۸- مکانیسم های اساسی فرایند لجن فعال

۳-۹- وظایف اصلی فرایند لجن فعال

۳-۱۰- اهمیت بهینه سازی فرایند لجن فعال

۳-۱۱- مروری بر تحقیقات گذشته

فصل چهارم:بهینه سازی

۴-۱-  مقدمه

۴-۲- رابطه سازی طرح بهینه

۴-۳- تاریخچه بهینه سازی

۴-۴- تابع هدف

۴-۵- روش بهینه سازی هوک جیوز                                                   \

۴-۵-۱- الگوریتم هوک جیوز

۴-۵-۲- محاسبات عددی روش بهینه سازی هوک جیوز

فصل پنجم: معرفی مدل ها جهت بهینه سازی تصفیه خانه لجن فعال

۵-۱- فرایند های رشد معلق

۵-۲- اصول و قواعد کلی سیستم های رشد معلق

۵-۳- محاسبات عددی

۵-۴- معرفی مدل

۵-۴-۱- حل مدل با روش هوک جیوز

             ۵-۴-۲- ورودی های برنامه

۵-۴-۳- برنامه روش هوک- جیوز به زبان فرترن

۵-۴- ۴- خروجی های برنامه

۵-۴-۵- نتایج و محاسبات

۵-۵- بهینه سازی فرایند لجن فعال بر پایه مدل زیست محیطی

۵-۵-۱-  معادلات حاکم بر فرایند لجن فعال

۵-۵-۲-  مواد و روش ها

۵-۵-۳- معادلات ریاضی مدل زیست محیطی

۵-۵-۴- چگونگی محاسبات بهینه سازی مدل زیست محیطی

۵-۵-۵- برنامه مدل EBM به زبان فرترن

۵-۵-۶- نتایج و محاسبات

۵-۵-۷- مقایسه بین نتایج محاسباتی با داده های مرجع

۵-۶- بحث و نتیجه گیری

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.