تأثیر مخارج دولت روی سلامت و بهداشت بر رشد اقتصادی ایران


در حال بارگذاری
۱۴ آذر ۱۳۹۶
doc
543KB
108
134 بازدید
۱۲۵۰۰ تومان
خرید

با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در پیشرفت جوامع، بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثر می گذارند از اهمیت خاصی برخوردار است. در نظریه های اولیه رشد اقتصادی، تأکید اساسی بر نقش سرمایه فیزیکی است؛ اما امروزه نقش سرمایه انسانی به ویژه در الگوی رشد درون زا پررنگ ترمی باشد. طرح مجدد تأثیر سرمایه‌ی انسانی در مدل‌های رشد، سبب شد تا در مطالعات کاربردی، از بهداشت به عنوان جایگزین سرمایه انسانی استفاده شود.

در پژوهش حاضر تأثیر مخارج دولت روی سلامت و بهداشت بر رشد اقتصادی ایران طی سال های ۱۳۸۹-۱۳۵۷ با استفاده از روش ARDL بررسی شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان دهنده ی تأثیر مثبت و بلندمدت مخارج بهداشتی روی رشد اقتصادی ایران طی سال های مورد بررسی می باشد. به طوریکه افزایش مخارج بهداشتی به میزان یک واحد(میلیارد ریال) باعث افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به میزان ۰.۰۰۰۴درصد در بلندمدت می شود.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.