تاثیر افزودنی های ضد عریان شدگی بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم (WMA) کف قیری


در حال بارگذاری
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
2.76MB
149
208 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

آسفالت های گرم گروه جدیدی از مخلوط های آسفالتی هستند که در آنها کاهش کندروانی قیر با بکارگیر ی روش هایی همچون استفاده از افزودنی های کف زا ، امولسیون های ویژه ، موم های شیمیایی و تبدیل قیر به کف قیر، امکان اختلاط قیر با مصالح را در دمایی کمتر از آسفالت های داغ فراهم می آورند. در این میان آسفالت گرم کف قیری بدون نیاز به هیچگونه افزودنی تولید م ی شود و در تولید آن به منظور کاهش کندروانی قیر از تغییر حالت فیزیکی قیر خالص و تبدیل آن به کف قیر استفاده می شود . این محصول از تزریق آب سرد و هوای فشرده به درون قیر داغ حاصل می شود که نتیجه آن تولید کف ناپایدار است.

مطالعات انجام گرفته نشان می دهند که حساس یت مخلوط های گرم )از جمله نوع کف قیری ( نسبت به رطوبت به دلیل کاهش دمای تولید و تراکم ، زیاد است . معمولاً جهت رفع این معضل از افزودنی های ضدعریان شدگی استفاده می شود ، ولیکن انجام تحقیقات در زمینه چگونگی تاثیر این افزودنی ها بر روی کاهش حساسیت رطوبتی مخلوط های گرم با توجه به نوین بودن این مخلوط ها هنوز از موضوعات قابل بررسی است.

در این تحقیق ، سه نوع مخلوط آسفالتی در دستور کار قرار گرفت که مخلوط نوع اول یک نوع آسفالت داغ متداول به عنوان نمونه شاهد به منظور کنترل مشخصات مخلوط های گرم ؛ مخلوط نوع دوم آسفالت گر م کف قیری با تبدیل قیر به صورت کف قیر و مخلوط نوع سوم آسفالت گرم کف قیری مرکب از دو نوع قیر ) کف قیر و قیر خالص ( بود. تولید و تراکم مخلوط های نوع دوم و سوم در دماهای پایین تر از مخلوط آسفالتی داغ صورت پذیرفت . افزودنی های ضد عریان شدگی شامل پودر آهک ش کفته و یک افزودنی مایع تجاری معتبر نیز بود که به منظور کاهش حساسیت رطوبتی مخلوط ها انتخاب و به آنها افزوده شد.

آزمایش های مقاومت کششی غیرمستقیم در شرایط خشک و اشباع بر روی نمونه ها انجام و بررسی حساسیت رطوبتی نمونه ها بر مبنای شاخص TSR  انج ام پذیرفت . بر اساس نتایج آزمایشات ، افزودن مواد ضدعریان شدگی تا حد قابل توجهی مقاومت هر سه نوع مخلوط را در برابر رطوبت بهبود بخشید .

در مورد مخلوط های نوع دوم ، تفاوت قابل ملاحظه ای بین استفاده از دو افزودنی مزبور مشاهده نشد و هر دو در جهت کاهش حساسیت رطوبتی ، عملکرد مناسبی داشتند اما در دماهای اختلاط و تراکم کمتر ، به نظر می رسد که افزودنی مایع عملکرد بهتری داشته است . در مورد مخلوط های نوع سوم ، استفاده از پودر آهک شکفته در تمام موارد نتایج بهتری به دنبال داشت . مخلوط های نوع دوم نسبت به نوع سوم از نظر مقاومت در برابر عریان شدگی شباهت بیشتری به آسفالت داغ مشابه دارند . از دیدگاه مقاومت در برابر عریان شدگی نیز این مخلوط ها ، در دماهای کمتری (در مقایسه با مخلوط های نوع سوم) قابل اختلاط و تراکم بودند.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.