تحلیل استاتیکی غیرخطی سدهای وزنی بتنی به روش حجم محدود


در حال بارگذاری
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
5.40MB
234
173 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

ارزیابی ایمنی لرزه ای سدهای بتنی وزنی تحت زلزل ههائی با شدت متوسط، عمدتا برپایه رفتار الاستیک خطی این سازه های حجیم صورت می گیرد. بروز خسارت کنترل شده تحت حداکثر زلزله محتمل، بخشی  دیگر از عملکرد لرز های مورد پذیرش سدها را تشکیل م یدهد. مفهوم طراحی براساس عملکرد در بسیاری از سازه ها با هدف ایجاد ارتباط بین سطوح خطر و سطوح عملکرد سازه گسترش یافته و یا در حال گسترش می باشد. از جمله ابزار کارآمد این رویکرد، تحلیل فزاینده استاتیکی غیرخطی (پوش اور) می باشد.

در این رساله با شرح چگونگی پایه ریزی تحلیل پوش اور برای سدهای بتنی وزنی، سعی بر آن شده است تا از روشی ساده وکم هزینه جهت اطلاع و ارزیابی چگونگی عملکرد لرزه ای سدهای بتنی وزنی بهره گرفته شود. البته توسعه مودال این روش نیز مورد توجه قرار گرفته است. برای نیل به این مقصود، نرم افزاری به نامMPAOCGD1 توسط مولف تهیه شده است. سدهای وزنی بتنی، سازه های حجیمی هستند که بصورتدرگیر، در یک سیستم عملکرد سه گانه رفتار م ینمایند. با فرض صلب بودن پی سد، از تاثیر پی سازه در پاسخ لرزه ای آن صرفنظر شده است. یکی از مسائل مهم ، مدل ریاضی رفتار مصالح سد می باشد.

لذا پس از بیان شرایط مدل سازی هندسی و مفاهیم کلی مربوط به سدهای وزنی بتنی، مدل ریاضی مورد استفاده برای رفتار مصالح تشریح گردیده است. مدل رفتاری باید قادر باشد تا رفتار بتن قبل از ترک، ضابطه ای برای جوانه زنی و رشد ترک، رفتار منطقه صدمه دیده بتن ، رفتار بتن در حالت نرم شدگی کرنش و برش و رفتار بتن بعد از ترک کامل را مدل نماید. در گام بعد، به بررسی روش پو شاور و توسعه آن در سدهای وزنی بتنی پرداخته شده است. براساس توسعه انجام گرفته مقدار تغییرمکان هدف از انجام تحلیل طیفی الاستیک بدست می آید. با انتخاب نقطه کنترل، مدل ریاضی سد تحت الگوی بار جانبی مناسب، تا حد تغییرمکان هدف هل داده می شود.

بدین ترتیب با بررسی پاس خهای سازه در سطح تغییرمکان هدف، زمینه ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه فراهم می گردد. تعیین مناطق شکست در بدنه سد، توزیع تنش در بدنه سد مرتبط با وضعیت تغییرمکانی نقاط مختلف سد، در کنار سرعت بالای روش و سادگی تفسیر نتایج آن از جمله مزایای این روش تحلیل می باشند. از طرفی با انجام پس پردازش های نسبتا ساده می توان براساس مودهای گسیختگی سدهای وزنی بتنی ، ایمنی و پایداری سد را مورد ارزیابی قرار داد. به منظور بررسی عملکرد صحیح مدل رفتار بیان شده و هم چنین تصدیق صحت اجرای برنامه نوشته شده بر اساس فرمولاسیون ارائه شده در فصول قبل، یک المان چهارگرهی ایزوپارامتریک و یک تیر برشی شکافدار، که گسترش ترک در آن عملا در اثر ترکیب خمش و برش اتفاق می افتد، مورد تحلیل قرار گرفت هاند.

سپس یک مقطع ذوزنقه کلاسیک تحلیل گردیده و نتایج آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. در خاتمه جهت بررسی یک مثال حقیقی، مقطع دو بعدی سد وزنی پاین فلت در شرایط تنش مسطح، توسط برنامه مورد تحلیل قرار گرفته است. مقایسه پارامترهای مشترک در نتایج بدست آمده با نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی انجام شده توسط محققین دیگر، پتانسیل بالای این روش و مدل ریاضی مورد استفاده را جهت بکارگیری در مطالعات ارزیابی ایمنی لرز های سدهای وزنی بتنی نشان میدهد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.