تحلیل ، ارزیابی و کنترل کیفی مراحل تولید و اجرای آسفالت گرم 


در حال بارگذاری
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
2.35MB
184
254 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

بروز خرابی در روسازی یکی از معضلات اصلی در کاهش عمر مفید و سرویس دهی آن می باشد. راه حل های موجود از بین بردن خرابی های روسازی به دو دسته پیشگیری و درمان تقسیم می شوند. فرایند کنترل و تضمین کیفیت جز راه حل های پیشگیرانه می باشد. در این فرایند با استفاده از فعالیت هایی نظیر بازرسی نمونه گیری آزمایش و کنترل کیفیت رانندگی می توان کیفیت روسازی ساخته شده را کنترل نموده و در صورت پذیرش کیفیت آن راتضمین نمود.

در این تحقیق مطالعات انجام شده جهت کنترل و تضمین کیفیت آسفالت گرم به دو بخش اصلی برنامه کنترل کیفیت و برنامه تضمین کیفیت تقسیم شده است. برنامه کنترل کیفیت بر اساس روش های آماری مانند دسته بندی ، مشاهدات مشخصه های آسفالت ، تحلیل تغییرات دسته ها ، بررسی پایداری داده ها توسط نمودار کنترل میانگین و بررسی درصد اقلام معیوب توسط نمودار پارتو تبیین شده است. در برنامه ارزیابی و پذیرش ابتدا درصد درون حدود مشخصه ها توسط توزیع نرمال محاسبه شده و سپس مقادیر ضریب پرداخت برای هر کدام از مشخصه ها بر اساس درصد درون حدود آنها محاسبه شده و در نهایت ضریب پرداخت مرکب برای تمامس مشخصه های مورد بررسی آسفالت محاسبه شده است.

جهت تعیین رابطه ضریب پرداخت و درصد درون حدود از روش دلفی استفاده شده است که در نهایت برنامه پرداخت پله ای و خطی تعیین گردید. ضریب پرداخت مرکب بر اساس وزن هر کدام از مشخصه ها تعیین شده است که محاسبه این وزن ها از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام گرفته است.

نتایج انجام برنامه کنترل کیفیت بر روی مشاهدات مطالعات موردی نشان دهنده ی تشابه نتایج روش های مختلف مورد استفاده در برنامه کنترل کیفیت می باشد. به علاوه توسط این روش ها می توان عوامل کاهنده کیفیت آسفالت ساخته شده را تشخیص داد. بررسی و مقایسه برنامه ارزیابی و پذیرش نشان دهنده ی نتایج سختگیرانه این برنامه نسبت به سایر سیستم های ارزیابی جاری است. استفاده از برنامه کنترل کیفیت و ارزیابی و پذیرش می تواند نقش بسزایی در کنترل و تضمین کیفیت آسفالت گرم ایفا نماید.

آسفالت گرم ، برنامه کنترل کیفیت ، برنامه ارزیابی و پذیرش ، روش های آماری.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.