تحلیل فضائی و ساماندهی مراکز بهداشتی درمانی شهر شهرکرد


در حال بارگذاری
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
doc
4.61MB
111
184 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

یکی از ویژگیهای شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه رشد فزاینده جمعیت شهرنشینی و بدنبال آن گسترش شهری آن می باشد این امر در کلان شهرها و مراکز منطقه ای برجسته تر وآشکارتر است ؛ از طرفی به دلیل انفجار جمعیت ، مدیران شهری را با تامین نیازهای این جمعیت عظیم مواجه کرده است ، یکی از نیازهای شهروندان خدمات در بخشهای مختلف است که با توجه به این افزایش جمعیت و همچنین مشکلات مالی و فنی بطور مطلوب برآورد ه نمی شود . از میان خدمات شهری ، خدمات درمانی و بهداشت شرایط خاص و ویژه ای در اینگونه شهرها دارد چرا که بحث سلامت و بهداشت جامعه و نقش آن در رشد و توسعه جوامع باعث گردیده است که توجه خاص به آن شود.

با بررسیهای صورت گرفته متاسفانه این خدمات در سطح شهرهای کشور متناسب با توزیع جمعیت و خواسته های شهروندان توزیع نگردیده است و همانند شهرهای کشورهای در حال توسعه در نحوه استفاده از سیستم خدمات بهداشتی درمانی دارای مسائل و مشکلات بخصوصی بوده که از آن نمونه می توان :

  • به نظام بوروکراتیک مستقر در شهرها
  • استفاده ناهماهنگ از خدمات
  • جدائی خدمات پیشگیری و درمان و … نام برد ( محمودی فر ، یوسف ، نظام های عرضه خدمات بهداشتی و درمانی در جهان و ایران ) .

بنابراین با بررسی  در جهت حل مشکل ، بایستی این خدمات در سطح شهر به مناسبت پراکندگی جمعیت در محلات و نواحی شهر در جهت رضایتمندی شهروندان بطور متعادل با ارائه بهترین و کیفی ترین خدمات بهداشتی درمانی توزیع گردد. شهرکرد به عنوان مرکز استان چهارمحال و بختیاری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی ، هم از نظرتوزیع مکانی و هم از جنبه تجهیزات امکانات و نیروی متخصص دچار مشکل بوده و از این رو یکی از عواملی که باعث می گردد در شهروندان برای درمان و استفاده از خدمات درمانی مناسب اقدام به آمد و شد به سایر نقاط مثل اصفهان ، تهران و …نمایند لذا این تحقیق سعی بر آن دارد که در ابتدا توزیع خدمات بهداشتی شهررا در سطح شهرکرد مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و در ادامه چگونگی توزیع بهینه آنها در قالب طرح ها و مدلهای مکان یابی منعکس شود.

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

۱-۲-شرح وبیان مسئله و سوال های اصلی تحقیق

۱-۳- پیشینه وتاریخچه ی موضوع تحقیق

۱- ۴-اهداف تحقیق

۱-۵- فرضیه ها وسوال های ویژه تحقیق

۱-۶-روش انجام تحقیق

۱-۷- ابزار گردآوری وروش تجزیه و تحلیل داده ها

‌۱-۸- قلمرو تحقیق ( زمانی ، مکانی ،  موضوعی )

۱-۹- جامعه آماری و روش نمونه گیری

۱-۱۰-کاربرد نتایج تحقیق

۱-۱۱- ساختارپایان نامه

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه

۲-۲-  تعریف شهر

۲-۳-تعریف فضای شهری

۲-۳-۱- نظریات اندیشمندان در مورد فض

۲-۳-۲- مفهوم سازمان فضائی شهر

۲-۳-۳-انواع تقسیم بندی فضا

۲-۴-تعریف مرکز بهداشتی درمانی شهری

۲-۴-۱-واژه ها و تعاریف  نهایی شدهً وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

۲-۵-تعریف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

۲-۵-۱- مفهوم زمین

۲-۵-۲- محتوی طرح کاربری زمین

۲-۵-۳- فرایند برنامه ریزی کاربری زمین

۲-۶- ماتریس ظرفیت درارزیابی کاربری اراضی شهری

۲-۷- روش های وزن دهی  به معیارها

۲-۸-  خصوصیات عمده ی چهار روش وزن دهی به معیارها

۲-۹- مدل‌های‌ موجود در تلفیق‌ نقشه‌ها :

۲-۱۰- فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP

۲-۱۱-آشنایی با تکنیک تاپسیسTOPSIS

۲-۱۲-عملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری

۲-۱۳- مکان یابی در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

۲-۱۴-معیارهای موثر در مکان یابی مراکز بهداشتی درمانی در منطقه مورد مطالعه

۲-۱۴-۱-معیارهای کلی مکان یابی درمانگاه در سطح ناحیه ومنطقه

۲-۱۴-۲-مشخصات درمانگاه بر اساس معیارهای کلی ( در مقیاس ناحیه شهری)

۲-۱۴-۳-مشخصات بیمارستان بر اساس معیارهای کلی ( در مقیاس منطقه شهری)

۲-۱۵-دسترسی ها بر اساس ناحیه ومنطقه

۲-۱۵-۱- مشخصات دسترسی برای ناحیه شهری

۲-۱۶- ساختار مدل AHP  در مکان یابی مراکز درمانی شهرکرد

۲-۱۸-۱-پیشینه تحقیق در برنامه ریزی شهری

۲—۱۸-۲-پیشینه مکان یابی

۲-۱۸-۳- پیشینه تحقیق مکانیابی  مراکز درمانی درایران

فصل سوم: روش تحقیق و معرفی منطقه مورد مطالعه

۳-۱-مقدمه

۳-۲-معرفی شهر شهرکرد

۳-۳-ویژگی های طبیعی وجغرافیائی شهرکرد

۳-۴جمعیت و تحولات آن

۳-۴-۱-تعداد ، روند تحولات ، نرخ رشد و مهاجرت

۳-۴-۲-پیش بینی جمعیت آینده شهر شهرکرد

۳-۵- تراکم جمعیت

۳-۶-نحوه توزیع خدمات محله ای ( آموزشی ، بهداشتی ، فضای سبز و …)

۳-۷-بافت و سازمان شهری شهرکرد و محلات الحاقی

۳-۸-سازمان فضایی شهرکرد

۳-۸-تراکم ساختمانی

۳-۹-کیفیت و وضعیت بنای واحدهای مسکونی

۳-۱۰-طرح جامع توسعه و عمران ( جامع ) ناحیه شهرکرد

۳-۱۱-   شیب وعوامل مورفولوژِی منطقه مورد مطالعه

۳-۱۲-معیارهای مکانیابی مراکز بهداشتی درمانی منطقه مورد مطالعه

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق و آزمون فرضیه‌ها

۴-۱- مقدمه

۴-۲-مشخصات ومساحت بیمارستان های موجود شهر شهرکرد

۴-۳- تعیین سطح وسرانه بیمارستان ها و درمانگاه ها

۴-۴- وزن دهی به معیارها

۴-۵- آماده سازی و پردازش لایه ها

۴-۵-۱-آماده سازی لایه سازگاری اراضی شهر (همجواری)

۴-۵-۲-آماده سازی لایه شبکه دسترسی به معابر

۴-۵-۳-آماده سازی لایه شیب

۴-۵-۴- آماده سازی لایه تراکم

۴-۵-۵-آماده سازی لایه ارزش زمین(قیمت)

۴-۵-۶-آماده سازی لایه پارکینگ

۴-۵-۷- آماده سازی لایه شعاع عملکرد

۴-۶-ترکیب لایه ها

۴-۷- مراکز بهداشتی درمانی پیشنهادی

فصل پنجم: جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱-مقدمه

۵-۲- نتایج و راهبردها

۵-۳- ارزیابی نتایج و ارائه پیشنهادات

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.