تحلیل پایداری لرزه ای سدهای وزنی بتنی ترک خورده


در حال بارگذاری
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
2.63MB
120
222 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

سد یکی از زیرساخت های مهم هر کشوری است. می دانیم که از جمله اثرات زلزله در سدها ایجاد ترک در آنهاست که می تواند خطرناک باشد. به طوری که پایداری سد را به خطر می اندازد. در پژوهش حاضر هدف بررسی رفتار سد بتنی وزنی ترک خورده تحت اثر زلزله می باشد. در این پژوهش سد کوینا مدل شده است و برای بدست آوردن طول ترک با استفاده از تحلیل استاتیکی ابتدا یک طولی برای ترک در پاشنه سد فرض شده و افزایش طول ترک تا جایی درنظر گرفته شده است که تنش کششی انتهای ترک از تنش کششی مجاز بتن مصرفی کمتر شود.

برای المان بندی بدنه سد با استفاده از نرم افزار ANSYS از المان هشت گرهی PLANE 183و برای المان بندی داخل ترک از المان تماسی CONTA 178 استفاده شده و نفوذ آب در داخل ترک در نظر گرفته شده است. آنالیز دینامیکی غیر خطی در حال حاضر ابزاری برای بررسی ایمنی لرزه های سد بتنی وزنی می باشد که در این پژوهش تحلیل دینامیکی غیر خطی تحت اثر پنج زلزله مختلف با PGA یکسان حدود ۵/۰ گرم و محتوای فرکانسی متفاوت انجام شده و اندر کنش دینامیکی سد و دریاچه با روش جرم افزوده مدل شده است و برای مدل غیر خطی بتن در تحلیل دینامیکی غیر خطی از معیار گسیختگی دراکر- براگر استفاده شده است.

بعد از انجام تحلیل های  دینامیکی بر روی سد ترک خورده کوینا مقادیر تغییر مکان افقی و قائم تاج سد و تنش کششی اصلی درانتهای ترک و مقادیر کنش های پلاستیک انتهای ترک در راستای X,Y و کرنش برشی پلاستیک در صفحه ی X.Y بدست آمده و نمودار آنها بر اساس شاخص شبه شتاب طیفی برای زلزله های مختلف رسم شده و با هم مقایسه شده اند.

نتایج نشان می دهد که ترک خوردگی کششی بتن عامل غیر خطی مهمی در رفتار سدها است. پاسخ های بدست آمده از تحلیل غیر خطی قبل و بعد از ترک خوردن کاملا با هم اختلاف دارند. کاهش مقدار فرکانس پاسخ دینامیکی سد در حالت غیر خطی پس از ترک خوردگی کششی بتن عامل غیر خطی مهمی در رفتار سدها است. پاسخ های بدست آمده از تحلیل غیر خطی قبل و بعد از ترک خوردن کاملا با هم اختلاف دارند.

کاهش مقدا فرکانس پاسخ دینامیکی سد در حالت غیر خطی پس از ترک خوردگی نشان می دهد که در نتیجه خمیری شدن تعدادی از المان ها سختی کاهش و تغییر مکان آن افزایش می یابد. با افزایش شاخص شبه شتاب دینامیکی زلزله حداکثر تنش کششی اصلی در انتهای ترک حدود افزایش می یابد و این نشان می دهد که هرچقدر شاخص شبه شتاب دینامیکی زلزله بیشتر باشد امکان گسترش و پیشروی ترک در سد بیشتر می باشد. با توجه به اینکه زلزله های درنظر گرفته شده PGA تقریبا یکسانی دارند و از توان ارتعاشی و قدرت متفاوتی برخوردار هستند و این مطالب نشان می دهد که عوامل دیگری به غیر از PGA مانند محتوای فرکانسی زلزله در قدرت تخریبی زلزله موثر هستند.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.