تدوین مدل تخصیص کمی وکیفی آب در حوضه‌های آبریز: کاربرد تئوری بازی‌ها


در حال بارگذاری
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
doc
1.64MB
118
218 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

عوامل متعددی مانند خصوصیات هیدرولوژیکی، اقتصادی و زیست‌محیطی بر نحوه تخصیص منابع آب در یک حوضه آبریز تأثیر می‌گذارند. در نظر گرفتن این عوامل در روند تخصیص منابع آب، لحاظ عدم‌قطعیت‌های موجود در عوامل مذکور و وجود ذینفعان متعدد در یک حوضه آبریز باعث می­شود اعمال یک رویکرد جامع و پایدار در بهره­برداری از منابع آبی حوضه آبریز، امری پیچیده و دشوار باشد.

در این پایان‌نامه با توجه به اهمیت موضوع، ابتدا مدلی جهت تخصیص همزمان کمی وکیفی منابع آب در سیستم رودخانه-مخزن  براساس سه معیار عدالت، بهره‌وری و پایداری تدوین گردیده و سپس جهت لحاظ عدم‌قطعیت­های موجود از روش بهینه‌سازی سناریوها استفاده شده است. در مرحله بعد با استفاده از تئوری بازی‌ها مدل همکارانه با هدف حداکثرسازی سود حاصل از تخصیص آب در سیستم تدوین شده و از رویکرد بازی همکارانه [۱]FVLC جهت بازتوزیع سود حاصل از تخصیص همکارانه استفاده شده است.کارایی مدل پیشنهادی در حوضه آبریز رودخانه رودبال در استان فارس مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 فصل اول: مقدمه

۱-۱- مقدمه

۱-۲- اهمیت مسئله

۱-۳- هدف

۱-۴- سؤالات اساسی تحقیق

۱-۵- فرض‌های ساده کننده تحقیق

۱-۶- نوآوری‌های تحقیق

۱-۷- ساختار پایان‌نامه

فصل دوم: مرور پیشینه مطالعات

۲-۱- مقدمه

۲-۲- پیشینه مطالعات در زمینه مدیریت منابع آب در حوضه آبریز

۲-۳- پیشینه مطالعات در زمینه به کارگیری تئوری بازی‌ها در مدیریت کمی و کیفی منابع آب

۲-۴- جمع‌بندی

فصل سوم: ابزار کارهای مورد استفاده

۳-۱- مقدمه

۳-۲- شبیه‌سازی و بهینه‌سازی

۳-۲-۱- نرم‌افزار GAMS

۳-۲-۲- Solver MINOS

۳-۲-۳- شبیه‌سازی کیفی                                                                                           

۳-۳- تئوری بازی‌ها

۳-۳-۱- تفاوت میان تصمیم گیری و بازی

۳-۳-۲- برخی از عوامل تأثیرگذار بر نوع بازی

۳-۳-۳- بازی همکارانه

۳-۳-۳-۱- هسته

۳-۴- تحلیل سناریوها

۳-۴-۱- تعریف سناریو و سناریوسازی

۳-۴-۲- روش‌های سناریوسازی

۳-۴-۳- ساختار عمومی مدل بهینه‌سازی با استفاده از سناریوها

۳-۵- شاخص SPI

۳-۶- جمع‌بندی

فصل چهارم: مطالعه موردی: سیستم آبی حوضه رودخانه رودبال

۴-۱- مقدمه

۴-۳- مشخصات سد رودبال به عنوان اصل

۴-۴-۱- نیاز صنعت و معدن

۴-۴-۲- نیاز شرب

۴-۴-۳- نیاز بخش کشاورزی

۴-۴-۳-۱- نیاز شبکه آبیاری

۴-۴-۳-۲- نیاز کشاورزان سنتی

۴-۵- خصوصیات اقتصادی بخش کشاورزی

۴-۶- جمع‌بندی

 فصل پنجم:  ساختار مدل پیشنهادی

۵-۱- مقدمه

۵-۲- ساختار مدل پیشنهادی

۵-۳- تدوین مدل بهینه‌سازی تخصیص اولیه کمی وکیفی آب

۵-۳-۱- عدالت

۵-۳-۲- کارایی

۵-۳-۳- پایداری

۵-۳-۴- مدل شبیه‌سازی کیفیت آب

۵-۳-۵- تدوین مدل قطعی تخصیص اولیه

۵-۴- تدوین مدل غیرقطعی برمبنای روش بهینه‌سازی سناریوها

۵-۵- تدوین مدل تخصیص کمی و کیفی همکارانه

۵-۶- بازتوزیع سود ائتلاف با استفاده از مدل‌ بازی همکارانه FVLC

۵-۶-۱- بازی دو جانبه همکارانه FVLC

۵-۶-۲- نحوه تبدیل بازی چندجانبه به بازی دو جانبه

۵-۷- جمع‌بندی

 فصل ششم:  نتایج مدل پیشنهادی

۶-۱- مقدمه

۶-۲- نتایج مدل تخصیص کمی و کیفی در حالت اولیه و همکارانه

۶-۳- صحت سنجی مدل

فصل هفتم:  خلاصه، جمع‌بندی و پیشنهادات

خلاصه، جمع‌بندی و پیشنهادات

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.