تعیین سطح عملکرد قاب های خمشی طرح شده به روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد -PBPD- تحت اثر زلزله با سطوح خطر مختلف


در حال بارگذاری
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
doc
1.26MB
148
208 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

قاب های خمشی بتنی ویژه از جمله سیستم های سازه ای مناسب برای مناطق لرزه خیز محسوب می شود که به علت شکل پذیری مناسب در هنگام زلزله انرژی زلزله را مستهلک می کند قاب  طرح شده با روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد، دارای عملکرد و پاسخ مناسب تر و قابل پیش بینی در هنگام زلزله می باشد، برای ارزیابی  قاب خمشی بتنی ویژه طرح شده بر اساس عملکرد پلاستیک به بررسی سطح عملکرد این قاب ها با تعداد طبقات ۴ ، ۸ ، ۱۲ و ۲۰ می پردازیم و از قاب ۳ دهانه با اندازه دهانه یکسان استفاده می کنیم.

پس از طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد اجزائ قاب و اعمال بار گذاری جانبی  تحلیل استاتیکی غیر خطی بر قاب طرح شده، با توجه به نمودار پوش حاصل از تحلیل استاتیکی غیر خطی در   می یابیم که قاب های طرح شده به این روش دارای شکل پذیری و سختی مناسبی به هنگام بارگذاری جانبی می باشند با بررسی عملکرد قاب ها در سطح خطر ۱، قاب های ۴، ۸ و ۱۲ طبقه دارای عملکرد CP (آستانه فروریزش) بوده که ضعیف تر از عملکرد طراحی (امنیت جانی)  می باشد  و قاب ۲۰ طبقه دارای عملکرد LS (امنیت جانی) بوده که نشان دهنده بهسازی مبنا برای این قاب است و مفصل پلاستیک در تمامی قاب ها فقط در تیر ها و در پای ستون قاب ها تشکیل شد و با بررسی عملکرد قاب ها در سطح خطر۲، همه قاب ها دارای عملکرد CP (آستانه فروریزش) می باشند که نشان دهنده بهسازی مطلوب در این سطح خطر است و مانند سطح خطر ۱، مفصل پلاستیک در تمامی قاب ها فقط در تیرها و در پای ستون قاب ها تشکیل شد و در زلزله بهره برداری قاب ۴ طبقه عملکردIO (قابلیت استفاده بدون وقفه) بوده و قاب های ۸ ، ۱۲ ، ۲۰ طبقه دارای عملکرد O (قابلیت خدمات رسانی بدون وقفه) می باشند و مفاصل پلاستیک در این سطح خطر فقط در تیر ها بوجود آمد.

فصل ۱  – کلیات

۱-۱مقدمه

۱-۲هدف از انجام تحقیق

فصل ۲ – مروری بر تحقیقات گذشته

۲-۱ طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد

۲-۱-۱ تحقیقات دکتر بیات (۲۰۱۰)

۲-۱-۲ تحقیقات ونگ چنگ لیا ( ۲۰۱۰ )

۲-۲ روش های طراحی دیگر

۲-۲-۱ روش طیف نقطه تسلیم

۲-۲-۲ روش طراحی مستقیم بر اساس جابجایی

فصل ۳ – مبانی طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد و عملکرد لرزه ای

۳-۱ معرفی

۳-۲ مراحل طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد

۳-۲ -۱ مکانیزم تسلیم مطلوب و جابجایی هدف

۳-۲-۲ تعیین پریود اصلی

۳-۲-۳ برش پایه طراحی

۳-۲-۴ روش محاسبه C2

۳-۲-۵ فاکتور ƞ

۳-۲-۶ نیرو های جانبی طراحی (بدون p-delta)

۳-۲-۷ طراحی اعضا تسلیم شونده

۳-۲-۸ طراحی اعضا تسلیم نشدنی

۳-۳ سطح عملکرد

۳-۴سطوح خطر لرزه ای

فصل ۴ بررسی و تفسیر نتایج

۴-۱ معرفی

۴-۲ مشخصات ساختمان ها

۴-۲-۱ مدل ۴ طبقه PBPD RC SMF

۴-۲-۲ مدل ۸ طبقه PBPD RC SMF

۴-۲-۳ مدل ۱۲ طبقه PBPD RC SMF

۴-۲-۴ مدل ۲۰ طبقه PBPD RC SMF

۴-۳ سطح عملکرد

۴-۳-۱ بررسی عملکرد قاب ۴ طبقه PBPB RC SMF

۴-۳-۱-۱ سطح خطر ۱ (DBE)

۴-۳-۱-۲ سطح خطر۲ (MCE)

۴-۳-۱-۳ زلزله بهره برداری

۴-۳-۲ بررسی عملکرد قاب ۸ طبقه PBPB RC SMF

۴-۳-۲-۱ سطح خطر ۱ (DBE)

۴-۳-۲-۲ سطح خطر۲ (MCE)

۴-۳-۲-۳ زلزله بهره برداری

۴-۳-۳ بررسی عملکرد قاب ۱۲ طبقه PBPB RC SMF

۴-۳-۳-۱ سطح خطر ۱ (DBE)

۴-۳-۳-۲ سطح خطر۲ (MCE)

۴-۳-۳-۳ زلزله بهره برداری

۴-۳-۴ بررسی عملکرد قاب ۲۰ طبقه PBPB RC SMF

۴-۳-۴-۱ سطح خطر ۱ (DBE)

۴-۳-۴-۲ سطح خطر۲ (MCE)

۴-۳-۴-۳ زلزله بهره برداری

فصل۵ نتیجه گیری و پیشنهادات

۵ –۱ نتیجه گیری

۵ –۲ پیشنهادات

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.