تعیین مشخصات دینامیکی پی جهت تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک-سازه با استفاده از روشهای اجزای محدود و نامحدود


در حال بارگذاری
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
doc
1.03MB
141
269 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

اندرکنش خاک-سازه یکی از موضوعات مهم مهندسی عمران است. در نظر گرفتن حوزه نامحدود خاک یکی از مهمترین مسائلی است که در اندرکنش خاک-سازه مد نظر قرار می­گیرد. از روش المان محدود برای مدلسازی حوزه نزدیک و از روش المان نامحدود برای مدلسازی حوزه دور استفاده شد. روش المان نامحدود از لحاظ فرمول بندی شباهت زیادی به روش المان محدود دارد. در این پایان نامه از المان نامحدود با سه نوع موج، جهت مدل سازی حوزه نامحدود استفاده شد. با استفاده از ترکیب این دو روش، توابع نرمی دینامیکی برای پی صلب بدون جرم روی لایه خاک ویسکوالاستیک واقع بر سنگ بستر محاسبه شد. پدیده تشدید بر خاک روی سنگ بستر و همچنین اثر تغییر عمق سنگ بستر روی فرکانس قطع مطالعه شد. مثال در نظر گرفته شده در این مطالعه نشان داد که این روش دقت مناسبی جهت تحلیل مسائل اندرکنش خاک-سازه و مسائل شامل حوزه نامحدود را دارد.

فصل اول: مقدمه

۱-۱-مقدمه­ای بر اندرکنش خاک-سازه

۱-۲-روش­های مستقیم و زیرسازه

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱-مقدمه­ای بر روش المان نامحدود

۲-۲-مروری بر مطالعات  پیشین

۲-۳-هدف این مطالعه

فصل سوم: روابط حاکم بر روش المان محدود و المان نامحدود

۳-۲-مقدمه­ای بر روش المان نامحدود

۳-۲-۱-المان نامحدود با زوال نمائی

۳-۲-۲-المان بی­نهایت نگاشت شده

۳-۳-فرمول بندی مسئله

۳-۳-۱-معادله حاکمه

۳-۳-۲-تعیین جوابهای هارمونیک

۳-۴-فرمول بندی روش المان محدود

۳-۵-روش المان نامحدود

۳-۵-۱-روش اول، قسمت بندی محیط مسئله

۳-۵-۲-روش دوم، المان بی­نهایت با سه نوع موج

۳-۶-تعیین ضریب استهلاک دامنه موج

۳-۷-عمق موثر موج ریلی

۳-۸-انتگرال عددی المان نامحدود

۳-۹-میرایی مصالح

فصل چهارم: تحلیل و بررسی نتایج

۴-۱-تعیین سیستم اندرکنش خاک و سازه و خواص دینامیکی آن

۴-۱-۱-تعیین سیستم پی

۴-۱-۲-روشهایی برای تعیین امپدانس پی

۴-۱-۳-مروری خلاصه بر تاریخچه توابع امپدانس

۴-۲-مدل سازی با روش المان محدود

۴-۳-توابع نرمی در حالت دوبعدی برای نیم¬فضای الاستیک

۴-۳-۱-مقدمه

۴-۳-۲-تعریف توابع نرمی

۴-۴-مدل سازی با ترکیب روشهای المان محدود و المان نامحدود.

۴-۴-۱-مقدمه

۴-۴-۲-کنترل صحت ترکیب روش­های المان محدود و المان نامحدود

۴-۴-۳-مثال پی ویسکوالاستیک تحت بارگذاری هارمونیک یکنواخت

۴-۵-نحوه بدست آوردن توابع نرمی دینامیکی برای پی نواری ویسکوالاستیک

۴-۵-۱-تعیین ضرایب تأثیر نرمی دینامیکی

۴-۵-۲-تعیین ماتریس سختی دینامیکی

۴-۵-۳-تعیین ماتریس نرمی دینامیکی

۴-۶-توابع نرمی با استفاده از ترکیب روشهای المان محدود و المان نامحدود

۴-۶-۱-توابع نرمی دینامیکی

۴-۷-اثر عمق سنگ بستر

۴-۸-تکنیک انتگرال گیری عددی نیوتن-کوتس

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و پیشنهادات

فصل ششم: منابع  و مراجع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.