تهیه مدل طراحی حفاظ های ایمنی معابر بزرگراهی تهران


در حال بارگذاری
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
2.52MB
130
156 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

تصمیم گیری در زمینه استفاده از حفاظ های ایمنی در سطح بزرگراه های شهر تهران عموما بر اساس تجربیات قبلی صورت گرفته و معمولا برای استفاده از این ابزار و انتخاب نوع مناسب آن هیچگونه طراحی خاصی با توجه به مشخصات محلی صورت نگرفته است. با وجود تنوع سازه ای و عملکردی حفاظ های ایمنی ، ممکن است نوعی از حافظ که برای یک شرایط خاص انتخاب می گردد با ناکارآمدی خود ، علیرغم هدف مورد انتظار موجب اتلاف سرمایه گردد و یا نصب حفاظ در محلی که ضروری نمی باشد باعث افزایش خسارت ناشی از انحرافات وسایل نقلیه و یا برخورد با حفاظ ایمن شود. بنابراین داشتن ابزاری برای رسیدن به یک تصمیم صحیح در تعیین نیاز به کاربرد حفاظهای ایمنی و انتخاب نوع مناسب آنها ضروری و حائز اهمیت است.

این تحقیق با هدف ارائه روشی برای طراحی حفاظ های ایمنی انجام شده است. برای این منظور از نقش حفاظ های ایمنی در کاهش خسارات ناشی از خروج وسایل نقلیه از مسیر استفاده شده است. با مقایسه میزان کاهش خسارت ناشی از نصب حفاظ های ایمنی و هزینه های اجرایی آنها نیاز یا عدم نیاز به نصب این ابزار تعیین گردیده و امکان انتخاب بهترین نوع حفاظ ایمنی برای قطعه راه مورد بررسی فراهم می آید. در این مقایسه که با استفاده از روش تحلیل سود وهزینه انجام شده ، کاهش خسارت به عنوان سود باهزینه های اجرایی نصب و نگهداری حفاظ های ایمنی مقایسه میشود.

جهت انجام این محاسبات یک مدل رایانه ای تهیه شده است. در این مدل تعدادانحرافات احتمالی با توجه به شرایط هندسی و ترافیکی مسیر ، تعداد برخوردها با توجه به موقعیت و ابعاد مانع و خسارات ناشی از این برخوردها با توجه به سرعت برخورد و نوع مانع تعیین میگردد. همچنین طول حفاظ ایمنی مورد نیاز با توجه به شیوه ی نصب و مشخصات مانع تحت پوشش تعیین شده و هزینه های اجرایی حفاظ محاسبه میشود.

تحلیل دو مقطع از بزرگراه مدرس شهر تهران با استفاده از مدل تهیه شده نشان داد که در مقطعی که فاصله بین کناره خط عبور تا دیوار حائل بدنه بزرگراه دارای سطحی هموار و بدون مانع می باشد نیازی به نصب حفاظ ایمنی برای پوشش دادن دیوار وجود ندارد. درحالی که در مقطع دیگر به دلیل وجود درختان قطور با پراکندگی زیاد و مجرای برو ، نصب حفاظ ایمنی ضرورت دارد.

همچنین نمودارهایی که به عنوان نمونه هایی از کاربرد مدل ارائه گردیده نشان دادند که در شرایط متعارف بزرگراهی ، استفاده از حفاظ دو موج پایه ضعیف برای پوشش مانع دایره ای به قطر ۵/۰ متر در حجم متوسط ترافیک بیش از ۸۰ هزار وسیله نقلیه در روز و برای پوشش مانع مستطیلی به عرض ۵/۰ و طول تا ۱ متر در حجم متوسط ترافیک بیش از ۷۰ هزار وسیله نقلیه ر روز قابل توجیه است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.