توریسم در کهگیلویه و نقش آن در توسعه منطقه ( مطالعه موردی؛ بلاد شاپور دهدشت)


در حال بارگذاری
۱۲ آذر ۱۳۹۶
Doc
6MB
188
186 بازدید
۱۲۵۰۰ تومان
خرید

پژوهش حاضر، در راستای بررسی جایگاه توریسم در منطقه کهگیلویه و نقشی که در ارتباط با توسعه این منطقه‌ می‌تواند داشته باشد، انجام گرفت. با در نظر گرفتن مجموع پتانسیل‌های صنعت توریسم در منطقه کهگیلویه، این صنعت می‌تواند با امکانات بالقوه و فراوانش، افق تازه و امیدبخشی را در توسعه منطقه فراهم آورد. روشی که در انجام این تحقیق از آن استفاده شد، پیمایش است. جامعه آماری ما، مردم شهر دهدشت می‌باشد، که از میان آنها نمونه ۹۶ نفری با استفاده از فورمول کوکران انتخاب شد. اطلاعات جمع‌آوری شده بوسیله نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون‌های همبستگی  rپیرسون، تا- او سی کندال و خی ۲ مورد تحلیل قرار گرفت. از میان ۸ فرضیه به‌کار برده شده در این تحقیق، تعداد ۵ فرضیه آن مورد تأیید قرار گرفت و ۳ فرضیه دیگر مردود اعلام شد. همچنین با استفاده از مدل تحلیلی SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهایی که متوجه گردشگری در کهگیلویه است، مورد بررسی قرار گرفت. در حقیقت از این روش، به عنوان ابزاری جهت شناسایی مسائل استراتژیک و ارائه راهبردها و استراتژی‌های مناسب، استفاده شد. در ابتدا با سنجش محیط داخلی و محیط خارجی منطقه، فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها مورد شناسایی قرار گرفت و سپس با نظرخواهی از مردم و وزن دهی به هر کدام از این مسائل، و سپس محاسبه و تحلیل آنها، اولویت‌ها را مشخص کرده و جهت برطرف نمودن یا تقلیل نقاط ضعف و تهدیدها، و تقویت و بهبود نقاط قوت و فرصت‌های موجود در ارتباط با گردشگری در منطقه مورد مطالعه، استراتژی‌های مناسبی ارائه گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که توریسم در منطقه مورد مطالعه، با وجود پتانسیل‌های فراوان، در زمینه های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و کالبدی- محیطی نقش قابل توجهی نداشته، و ضرورت دارد بر اساس راهکارهای ارائه شده در این تحقیق، در خصوص گسترش این پدپده اقدامات لازم صورت پذیرد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.