جایگاه آتش در سبک خراسانی (شعر)


در حال بارگذاری
۲۹ آذر ۱۳۹۶
doc
1MB
196
۱۲۵۰۰ تومان
خرید

آتش به عنوان عنصری کارساز در طبیعت و هم چنین پدیده ای دارای زیرساخت های اسطوره ای و عقیدتی در شعر و ادبیات فارسی، حضوری خاص دارد. بر آنیم تا در این رساله به بررسی ابعاد گوناگون این عنصر در شعر سبک خراسانی پرداخته و از دیدگاه های اسطوره ای، کاربردی، طبیعی و ادبی به بررسی آتش بپردازیم.

ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری و پرسش ها و فرضیه ها:

در این تحقیق جلوه های حضور آتش در آثار منظوم سبک خراسانی همچون اشعار فردوسی، فخرالدین اسعد گرگانی، فرخی، عنصری، منوچهری، ناصرخسرو و مسعود سعد، مورد بررسی قرار گرفت و همچنین آثار شاخص زبان پهلوی و اوستا و کتب مرتبط با جایگاه آیینی و عقیدتی آتش در دوران های باستانی، در حد ارتباط با موضوع، مطالعه گشت.

پ. روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه­ی مورد تحقیق، نمونه­گیری و
روش­های نمونه­گیری، ابزار اندازه­گیری، نحوه ی اجرای آن، شیوه­ی گردآوری و تجزیه و تحلیل داده­ها:

در این رساله، ابتدا کلیاتی راجع به آتش و جایگاه طبیعی و آیینی این عنصر در ادیان و باورهای پیش از اسلام، ذکر گشت و سپس در قالب سه فصل، جنبه های اسطوره ای کاربردی و ادبی آتش در اشعار بررسی شد. در فصل دوم و سوم به روش ترتیب زمانی و در فصل پایانی (ادبی) جهت عدم تکرار از شیوه ی تلفیقی استفاده شد، در پایان نیز شاهد نتیجه گیری کلی و نهایی خواهیم بود. روش تحقیق صرفاً کتابخانه ای بود و با تهیه ی کتاب های مورد بررسی و فیش برداری از کلیه ابیاتی که در جهت پیشبرد این پایان نامه مؤثر بودند به پردازش آثار همت گماشته شد.

ت. یافته های تحقیق:

از یافته های پایان نامه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- شاخص ترین اثر در زمینه ی آتش اسطوره ای و آیینی شاهنامه ی فردوسی است. کیفیت روحانی و معنوی آتش در دو سطح راستین و تصنعی، قابل بررسی می باشد.

۲- آتش به عنوان پدیده ای طبیعی و یکی از مهم ترین عناصر اربعه، پیوند خود را با طبیعت از دست نداده و حضوری ملموس دارد و حاصل این امر تصویرهای سطحی و پیوسته با خصوصیات عینی آتش است.

۳- به طور کلی می توان نتیجه گرفت؛ هنگامی که شعر با متن زندگی و نیازهای روزمره ی بشر، پیوند
می خورد، نقش عملی و حیاتی عنصری چون آتش برجسته می شود.

۴- تصاویر شعری برگرفته از آتش، یا مبیّن یکی از خصوصیات طبیعی این عنصر در عالم ماده، چون سرکشی و تیزی و سوزندگی است و یا ژرف ساختی از آتش کاربردی و یا اسطوره ای دارد.

ث. نتیجه گیری و پیشنهادات:

این تحقیق کوششی بود در جهت نشان دادن ابعاد گوناگون حضور آتش به عنوان یکی از مظاهر ستایش شده ی طبیعت، که ادیان و اندیشه های بسیاری حول آن شکل گرفته است. آتش در متون منظوم سبک خراسانی، در سه قالب اسطوره ای، آیینی و کاربردی و ادبی انعکاس یافته است.

آتش در عالم طبیعت، چهره ای دوگانه دارد. ویرانگری آتش با نقش مثبت و سازنده اش در تضاد است. این دوگانگی، خاصیت و ظرفیت بی نظیری در ساخت ترکیبات ادبی و در توصیف حالات دارد. آتشی که با ورود عرفان در ادبیات فارسی راه می یابد بار معنایی سنگینی از آتش معنوی (نورالانوار) دارد در حالی که شعر سبک خراسانی به دلیل آفاقی بودن و پرداختن به مسایل سطحی و مادی، از این جنبه ی وجودی آتش، تهی می باشد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.