رابطه بین اضطراب، انگیزش زبان آموزی و مهارت بسندگی زبان


در حال بارگذاری
۲۱ دی ۱۳۹۶
doc
497KB
124
375 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

رابطه بین اضطراب، انگیزش زبان آموزی و مهارت بسندگی زبان در بین زبان آموزان ایرانی انگلیسی به عنوان زبان خارجی

هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان اضطراب در میان زبان آموزان زبان آموزان ایرانی و ارتباط سطح اضطراب زبان اموزان با میزان انگیزش آنان است. این مطالعه همچنین به بررسی این مساله می پردازد که آیا ارتباط معنی داری بین اضطراب، انگیزش و بسندگی زبان انگلیسی در میان زبان آموزان ایرانی وجود دارد. برای این منظور، تعداد ۸۰ زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی (۳۵ زبان آموز پسر و ۴۵ زبان آموز دختر( به روش نمونه گیری تصادفی    خوشه ای از دو کلاس زبان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردشت، استان هرمزگان، ایران به عنوان شرکت کنندگان در این مطالعه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات از شرکت کنندگان، مقیاس سنجش اضطراب    زبان آموزی خارجی (FLCAS)، مجموعه آزمون انگیزش/ دیدگاه زبان آموزی (AMTB) گاردنر (۱۹۸۵)، و یک نسخه اصلاح شده از آزمون کتبی تافل(TOEFL) جهت اندازه گیری سطح بسندگی زبان شرکت کنندگان در مطالعه بود. نتایج مطالعه نشان داد که اکثریت شرکت کنندگان میزان متوسط تا بالای اضطراب زبان آموزی را تجربه می کنند. علاوه بر این مشاهده شد که شرکت کنندگان داری سطوح پایین تر اضطراب زبان آموزی، انگیزش بیشتری جهت فراگیری زبان آموزی انگلیسی دارند در حالی که زبان آموزان داری سطوح بالاتر اضطراب زبان آموزی، میزان انگیزش کمتری جهت فراگیری زبان آموزی انگلیسی دارند. از سوی دیگر، مشاهده شد که شرکت کنندگان درای سطوح پایین تر اضطراب زبان آموزی از مهارت بیشتری در زمینه زبان آموزان انگلیسی برخوردار هستند و بالعکس. علاوه بر این، نتایج نشان داد که بین انگیزش شرکت کنندگان و بسندگی زبان انگلیسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با این حال، تفاوت معنی داری بین سطح اضطراب زبان آموزان پسر و دختر وجود ندارد. به همین ترتیب، تفاوت معنی داری بین میزان انگیزشی زبان آموزان پسر و دختر در این مطالعه مشاهده نشد. در نهایت، مشاهده شد که تفاوت معنی داری بین زبان آموزان پسر و دختر از نظر اضطراب زبان آموزی، انگیزش یادگیری زبان انگلیسی و میزان مهارت های زبان انگلیسی وجود ندارد که این یافته بیانگر این است که جنسیت نقش تعیین کننده ای در این سه متغیر ایفا نمی کند.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.