رابطه میان بکارگیری راهکارهای خواندن و درک متون توضیحی و استدلالی


در حال بارگذاری
۱۴ دی ۱۳۹۶
doc
880KB
246
299 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

رابطه میان بکارگیری راهکارهای خواندن و درک متون توضیحی و استدلالی میان زبان آموزان در سطوح مختلف زبان

تحقیق حاضر جهت بررسی ارتباط میان بکارگیری راهکارهای خواندن و درک متون توضیحی و استدلالی میان زبان آموزان در سطوح مختلف زبان صورت گرفته است. هدف محقق از انجام این تحقیق یافتن هر گونه ارتباط قابل توجه بین راهکارهای خواندن و درک متون توضیحی و استدلالی است. شرکت کنندگان این تحقیق ۱۲۰ نفر از زبان آموزان کانون زبان ایران بودند که بر اساس آزمون تعیین سطح به سه گروه تقسیم شدند. سطح مبتدی شامل ۴۴ نفر و سطوح متوسط و پیشرفته هر کدام بترتیب دارای ۵۱ و ۲۵ نفر بودند. در اولین جلسه، نسخه فارسی پرسشنامه راهکارهای خواندن توسط زبان آموزان تکمیل شد. این پرسشنامه یکی از گسترده ترین ابزار برای سنجش استراتژی های خواندن میباشد که در سال ۱۹۹۰ توسط آکسفوورد اختراع شد. در جلسه دوم، شرکت کنندگان ملزم به انجام یک تست خواندن درک مطلب بودند. این تست شامل چهار درک مطلب بود ( دو متن توضیحی و دو متن استدلالی). در این راستا جهت نیل به هدف تحقیق، محقق از ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون چندگانه استفاده نمود. یافته های تحقیق حاضر حاکی از آن بود که رابطه مثبتی میان بکارگیری راهکارهای خواندن و درک متون توضیحی و استدلالی میان زبان آموزان در سطوح مختلف زبان وجود داشته و بدین ترتیب فرضیه های صفر این مطالعه رد شد. همچنین استراتژی های خواندن بعنوان یک عامل مهم در درک متون توضیحی و استدلالی مشخص شد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.