رفتارهای چراغ راهنما برای کاهش خطر تصادف وسایل نقلیه سنگین درتقاطع های بزرگراههای شهری


در حال بارگذاری
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
1.43MB
153
299 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

مشکل رد شدن از چراغ قرمز برای وسایل نقلیه سنگین به عنوان یک معضل در ترافیک تقاطع ها شناخته می شود، می توان با بررسی روشهای مختلف راه حلی مناسب برای این موضوع ابداع کرد، در این تحقیق به بررسی روشهای گوناگون کار با چراغها که با این موضوع مرتبط می شود پرداخته شده است. با استفاده از نرم افزار VISSIM شرایط ترافیکی یک تقاطع مشکل دار مدلسازی شده است.

در ادامه با استفاده از روشهای آماری و با الهام از مطالعات قبلی به بررسی نتایج پرداخته شده است.

مطالب مورد بحث در این رساله را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

در این راستا سعی شده که با آماده سازی داده های ورودی و با استفاده از نرم افزار شبیه سازی VISSIM مدلسازی صورت گیرد و با نتایج خروجی از نرم افزار شبیه سازی مدلهای میدانی مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس به بررسی ۵ آلترناتیو مختلف جهت عملکرد چراغها، که در عمل همه آنها باعث کم شدن خطر ریسک تصادف برای وسایل نقلیه ایی می شوند که قصد عبور از تقاطع ها را دارند (به طور اخص رد شدن از چراغ قرمز برای وسایل نقلیه سنگین مورد نظر است)، به نتیجه گیری در رابطه با اثر هر آلترناتیو بر روی کاهش خطر تصادف وسایل نقلیه سنگین در تقاطع مشکل دار مورد بررسی پرداخته شده است ونتایج مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.