رفتار ستون های فولادی با بست موازی تحت اثر توأم نیروی محوری و لنگر خمشی


در حال بارگذاری
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
4.20MB
104
255 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

امروزه ستون های مرکب با بست موازی در بسیاری از ساختمانهای فولادی در کشور مورد استفاده می باشد. عدم رواج استفاده از این ستون ها در مناطق لرزه خیز جهان (به جز ایران)، موجب شده که تحقیقات کافی در مورد رفتار این ستون ها در زلزله انجام نشود. در حال حاضر در آئین نامه های ساختمانی موجود، طراحی این ستون ها بر اساس رفتار استاتیکی آنها تحت بارهای محوری (ظرفیت محوری فشاری) انجام می شود. در نتیجه بررسی رفتار کمانشی (استاتیکی) و نیز لرزه ای این ستون ها و عملکرد آنها در زلزله ضروری بنظر می رسد.

در این نوشتار پس از بررسی ستون ها از دیدگاه پایداری سازه ها و آشنایی با تئوریهای مطرح شده برای تعیین بار بحرانی ستونها، مروری بر روابط آئین نامه ای مربوط به ستون ها مرکب با بست موازی انجام شده و در ادامه رفتار کمانشی و لرزه ای این ستون ها و پارامتر های دخیل بر این دو رفتار مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت با مشاهده مودهای خرابی این ستون ها در زلزله های گذشته، عملکرد این ستون ها در زلزله بیشتر مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نتایج این تحقیق نشان دهنده آن است که ضوابط آئین نامه ای بیشتر به بررسی رفتار کمانشی این ستون ها پرداخته و کمتر به ضوابط لرزه ای آنها توجه کرده است. در بررسی رفتار استاتیکی ستونهای مرکب با بست موازی سه پارامتر سختی برشی محدود، کمانش ترکیبی و نقص هندسی به عنوان عوامل موثر در مقدار بار بحرانی کمانش مطرح شده اند و با بررسی رفتار لرزه ای این ستون ها مشاهده شد که مقدار بار محوری، فاصله دو پروفیل و فاصله بست ها در سختی جانبی و مقاومت جانبی تأثیر بسزایی دارند و ضخامت بست ها و آرایش بست ها در پانل انتهایی نیز بر میزان جذب انرژی این ستونها تأثیرگذار است.

همچنین نوع سیستم سازه ای به عنوان پارامتر موثر در تولید نیروی محوری اضافی در اجزای طولی عضو مرکب معرفی شده است. نتایج همچنین بیانگر عملکرد نامناسب این ستون ها در زلزله های گذشته بوده و مشاهده شده که خرابی در این ستون ها به اشکال مختلف مانند کمانش کلی و موضعی، کمانش جانبی – پیچشی، گسیختگی بست ها و گسیختگی در محل وصله اتفاق می افتد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.