سرشاخه های مرزی حوضه های آبریز دز ، زاینده رود وکارون


در حال بارگذاری
۳۰ آذر ۱۳۹۶
Doc
58.7MB
303
389 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

کمربند کوهزایی زاگرس، به عنوان بخشی از رشته کوههای آلپ-هیمالیا، یک منطقه جوان است که در اثر برخورد صفحات عربی و ایران مرکزی دچار کوتاه شدگی، ضخیم شدگی و جابجایی افقی شده است. این در حالی است که هنوز حرکات کوهزایی آلپ پایانی (پاسادنین)خاتمه نیافته و به عبارت دیگر، تعادل نهایی بر قرار نشده اســت؛ بنابر این،  جنبش های زمین ساخت فعال ادامـه دارد.  پژوهش حاضر بر این اساس که بررســی و تحلیل شواهد ژئومورفیــک زمین ساخت فعال می تواند نقشی مهمی در شناخت و تحلیل این حرکات، شناسایی گسل های موثر، تفسیر تحـولات رخ داده  وهمچنین مدیریت و برنامه ریزی محیطی  در این محدوده داشته  باشد، سازماندهی و اجرا  گردیده است.

به این منظور، ابتدا مطالعه جامعی در مورد روش ها، شواهد وشاخص های ژئومورفولوژی بکار گرفته شده در مطالعات زمین ساخت فعال صورت گرفت و زیر بنای نظری پژوهش فراهم شد. سپس، محدوده ای به وسعت۱۵۶۴۱کیلومتر مربع از محدوده زاگرس میانی که شامل سرشاخه های مرزی رودخانه های دز، زاینده رود و کارون می شود، انتخاب شده و  یک مدل رقومی ارتفاع از داده های توپوگرافیSRTM  با دقت ۹۰ متر برای آن تهیه شد.  آنگاه در محیط های نرم افزار آرک مپ، آرک ویو و گلوبال مپر، ترسیم آبراهه ها، تقسیم بندی زیر حوضه ها، اندازه گیری شاخص های ژئومورفیک زمین ساخت فعال، رقومی کردن نقشه های زمین شناسی و تلفیق داده ها انجام گرفته و نتایج به دست آمده نمایش داده شد. سپس، در محیط نرم افزار SPSS بین شاخص های محاسبه شده همبستگی برقرار شده و ۷ شاخص که همبستگی بهتری با سایر شاخص ها داشته اند،  انتخاب شده و در تعیین شاخص نسبی زمین ساخت فعال مشارکت داده شدند و پس از انجام اصلاحات لازم، پهنه بندی منطقه بر اساس این شاخص تلفیقی صورت گرفت. آنگاه،  با استناد به نتایج به دست آمده، شواهد استخراج شده از داده های توپوگرافیSRTM ، نقشه های زمین شناسی و بازدید های میدانی، اطلاعات لرزه شناسی و پژوهش های قبلی، عملکرد گسل های اصلی موجود تحلیل شده و نقــش آن ها در تحولات دوره کواترنر منطقه تشریح شد. در پایان، روابط متقابل بین انسان و محیط در این منطقه مورد تامل قرار گرفت.

نتایج به دست آمده نشان دهنده ی آن است که این منطقه را می توان به ۴ بخش بسیار فعال،فعال،نیمه فعال و با فعالیت کم تقسیم کرد که در آن، محدوده زون  زاگرس بلند نسبت به زون سنندج-سیرجان و به ترتیب سرشاخه های دز، کـــارون و زایــنده رود نسبـت به یکدیگــر فعال تر تشخیــص داده شده اند. همچنــین، آشکار شده اســت که شاخص های تقارن عرضی حوضه در محدوده زاگرس بلند کارایی نداشته و استفاده از آن ها موجب ابهام در تفسیر اطلاعات خواهد شد. گسل های بلند وجوان زاگرس( با حرکات رورانده و امتداد لغز) و گسل های اصلی، رخ  و داران ( با حرکات رورانده) مهمترین گسل هایی بوده اند که در تغییر سیما، بروز ناپایداری ها و تاثیر در روند تحولات دوره کواترنر در این منطقه نقش اساسی داشته اند. علاوه بر این گسل های طولی، گسل های عرضی-برشی نیز وجود داشته اند که  به صورت متقاطع با گسل های فوق عمل کرده اند. فعالیت این گسل ها از سمت خاور به باختر و از سمت جنوب به شمال افزایش محسوسی را نشان می دهد. این گسل ها با عملکرد خود موجب فرایش کوه ها و فرونشست دشت ها (دشت های شلمزار، جونقان، فارســان، اردل و چند دشت دیگر)، جابجایی آبراهه ها (در سرشاخه های دز و کارون)، اسارت رودخانه ها(رودخانه های بهشت آباد و دورک)، گسترش کارست (به خصوص در محدوده کوه های زرآب و سالــداران)، تشکیل و نابودی دریاچــه ها (دریاچه های کاکلستان، زاینده رود و اردل)، ایجاد سیکـــل تجدید فرسایــش، ناپایداری دامنه ای و افزایش فرسایش خاک شده اند.

مخاطرات طبیعـــی مختلفی مانند زمین لــرزه، رانش زمین و بهمن ازجمله بلایــایی بوده اند که در اثر عملکـــرد زمین ساخـت فعال در این منطـقه ایجـاد شده و جان و مال انسان ها را مورد تـهدید قرار داده اند. این وقایع در آینـده نیز می توانند برای سکونت گاه ها، شریان های حیاتی، سد ها، تونل های انتقال آب، جاده ها، پل ها و سایر تاسیسات  موجود در این منطقه خطر ساز باشند. بر این اساس، پیشنهاداتی در مورد مکان گزینی این سازه ها، شیوه های مدیریت و همچنین در مواردی جابجایی روستا ها ارائه شده است.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.