سنتز الکتروشیمیایی۳- استیل ۵ و ۶- دی هیدروکسی ۳- متیل بنزو فوران


در حال بارگذاری
۳۰ آبان ۱۳۹۶
doc
10MB
60
505 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

سنتز الکتروشیمیایی۳- استیل ۵ و ۶- دی هیدروکسی ۳- متیل بنزو فوران و۳- استیل ۵- هیدروکسی ۳- متیل بنزو فوران در شرایط گالوانو استاتیک و بررسی های کمی

آلودگی زیستی به عنوان نتیجه ای ازتوسعه سریع تکنولو‍‍‍‍‍‍ژی مشکل جدی برای اکولوژی می باشند. در میان آنها، سرب و کادمیوم خیلی مهم هستند. سطوح بالای آلودگی به سرب ممکن است باعث اثرات سمیت بیوشیمیایی در انسانها شده اند و این می تواند باعث بوجود آمدن مشکلاتی در سنتز هموگلوبین، اثر بر روی کلیه ها و سیستمهای عصبی تأثیر گذار باشد. کادمیوم می تواند منجر به ایجاد نارسایی ریه شود و به سرطان ریه ارتباط داده شود. کادمیوم می تواند عامل پوکی استخوان در حیوانات و انسانها شوند. حذف یون فلزات سنگین یک موضوع مهمی برای فعالیت بسیاری از دانشمندان می باشد. توسعه مواد مزوپوری عامل دار شده برای کاربردهای جذبی، یک زمینه قابل توجه ایجاد نموده است. SBA-15 یک ماده منظم می باشد که دارای آرایش کانالهای شش وجهی دو بعدی با قاعده است این مواد به نوعی دارای قطر حفره    nm10-7 می باشند. بزرگترین مزیت این مواد سطح مؤثر زیاد، سایزحفره یکسان و شیمی سطح قابل کنترل می باشد. این مطالعه پتانسیل SBA-15 عامل دار شده با گروههای اتیلن دی آمین را به عنوان یک جاذب جدید برای حذف یونهای Pb۲+ و Cd۲+ از آب و پساب بررسی می کند. اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای برای تعیین غلظت یونها در محلول زیر صافی یا محلول بازیابی استفاده شده است. اثر چندین متغیر (مقدار جاذب، زمان بهم خوردن، pH و حضور سایر فلزات در محیط) مطالعه شده است. یونهای Pb۲+ و Cd۲+ در pH بیشتر از ۵/۴ و بعد از ۱۵ دقیقه بهم خوردن، بطور کامل حذف می شوند نمودار pH نشان می دهد، در مقادیر کمتر pH می توان فلزات را بازیابی نمود و دوباره از SBA-15 استفاده کرد. حداقل مقدار اسید برای بازیابی یونها از SBA-15 عامل دار شده آزمایش شد و نهایت ماکزیمم ظرفیت جاذب به ترتیب  gµ ۴/۱ ±۰/۳۶۰ و gµ ۶/۰ ±۰/۱۰۰ و به ازای هرمیلی گرم جاذب برای سرب و کادمیوم به دست آمد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.