شناسایی مشکلات بندر شهید رجایی در رویارویی با ترافیک روزافزون کانتینر و ارائه راهحلهایی برای بهبود آن


در حال بارگذاری
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
3.69MB
278
294 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

یکی از مسائل با اهمیتی که با توجه به رشد روزافزون ترافیک کانتینری در منطقه خاور میانه و ایران از اهمیت خاصی برخوردار است، توجه به زیر ساخت های مورد نیاز پایانه کانتینر بندر شهید رجایی به منظور پهلودهی مناسب به کشتی های کانتینری وارده به این پایانه در سال افق طرح (۱۳۹۴) است.

از این رو به  بررسی تئوری های مختلف سرانجام مدل صف بعنوان گزینه مطرح مورد توجه قرار گرفت . برای استفاده از این تئوری میبایست آمار دقیق نرخ ورود کشتیها و نیز نرخ ارائه سرویس توسط سرورهای بندر (پستهای کانتینری و گنتری کرینها) استخراج می شد. از این رو آمار سال ١٣٨٣ برای کلیه کشتی ها استحصال گردید. در گام دوم فرضیات تئوری صف در رابطه با توزیع آنها مورد توجه قرار گرفت و نتایج کاملا مناسبی حاصل شدند.

پس از حصول اطمینان در خصوص مطلوبیت تئوری صف مدل وضع موجود ایجاد گردید که نتایجی منطبق با واقعیت از آن دریافت شد . پس از آن با استفاده از نرخ ورود کشتی ها که در طرح جامع بنادر بازرگانی کشور پیش بینی شده بود و نیز تعریف سناریوهای متعدد در رابطه با نرخ ارائه سرویس، هم پیشنهادهایی در خصوص اصلاح وضع موجود ارائه شدند و هم برای آینده تعداد اسکله ها و گنتری های مورد نیاز پیش بینی گردید . از سوی دیگر به علت اهمیت تخمینی درست از ظرفیت اسکله های کانتینری بندر رجایی، با استفاده از نتایج حاصل عملکرد اسکله ها در وضع موجود و نیز بهره گیری از مفاهیم مورد توجه کمیسیون تجارت و توسعه سازمان ملل متح د ٢، ظرفیت اسکله ها در دو حد اشغال زیاد و کم مورد محاسبه قرار گرفتند .

در همین راستا با بهره گیری از فرمول های مورد استفاده توسط موسسه همکار یهای مشترک ژاپن مساحت مورد نیاز برای پایانه کانتینر ی نیز در دو وضع موجود و آتی پیش بینی گردید . در نهایت با انجام مطالعه تطبیقی کاملی بین بندر رجایی ایران، جبل علی امارات و سلاله عمان را هحلهایی برای رفع تنگناهای بندر رجایی در خصوص ترافیک کانتینر نیز ارائه شدند که این راهحل ها از دو دیدگاه درون سازمانی و خارج سازمانی مطرح میباشند.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.