طراحی مدل توزیع سفرکاری برای شهر اصفهان


در حال بارگذاری
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
742KB
110
218 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

در جهان پیشرفته امروزی، صنعت حمل و نقل با توجه به رشد جمعیت شهرها و بدنبال آن افزایش چشمگیر تعداد سفرهای چشمگیر تعداد سفرهای روزانه جایگاه و اهمیت خاصی یافته و برنامه ریزی برای حمل و نقل اهمیت شایانی پیدا کرده است. امروزه مدلسازی با توجه به فن آوریهای جدید در عرصه کامپیوتر از ارکان اصلی برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک به شمار می آید و حل مسائل و مشکلات حمل و نقل شهری، نظیر غالب مسائل و مشکلات اجتماعی، مستلزم مطالعه و برنامه ریزی اصولی و مداوم است.

یکی از انواع مدلهایی که در برآورد تقاضای سفر مورد استفاده قرار می گیرد، مدل توزیع سفر می باشد. با استفاده از این مدل می توان پیش بینی کرد که در سال افق برنامه ریزی، از هر نقطۀ مبدأ سفر چند سفر باهدف سفر معین، به نقاط مقصد انجام خواهد شد. بطور کلی مدلهای توزیع سفر را می توان تابعی از تجهیزات حمل و نقلی قابل دسترسی در منطقه الگوی کاربری زمین و خصوصیات اقتصادی و اجتماعی منطقه دانست.

هدف این پایان نامه طراحی مدل توزیع سفر با هدف سفرهای کایر برای شهر اصفهان می باشد. در این کار با استفاده از منابع مختلف در زمینه اقتصاد سنجی و با جمع آوری اطلاعات موجود در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، مدلهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل و ارزیابی مدلها با بررسی کوتاهی روی نظریه های موجود و تحقیقات کاربردی انجام شده آغاز شد. آنگاه با توجه به متغیرهای موثر مدلهایی ساخته و با استفاده از آمار و اطلاعات مبدأ-مقصد، برآورد مدلها انجام شد. برای ساخت و طراحی این مدلها، رویکرد انتخاب و مدلهای با ساختار لوجیت چندجمله ای به کار گرفته شده است. همچنین برای پرداخت آنها از روش برآورد درست نمایی بیشینه استفاده شده است.

در این تحقیق با توجه به شکل متفاوت مدلها نسبت به مدلهای ساخته شده قبلی و استفاده از متغیرهای جدید، سعی شده است مدلهایی ارائه گردد که هم از نظر آماری مناسب بوده و هم بتواند جهت پیش بینی ترافیکی مورد استفاده قرار گیرد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.