ماتریس سختی برای یک پی صلب مستطیلی مستقر بر محیط ‌لایه‌ای‌ نیم بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی


در حال بارگذاری
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
doc
1.63MB
93
258 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

در این پایان ‌نامه، ماتریس سختی یک شالوده صلب مستطیلی مستقر بر یک محیط لایه ای متصل به یک نیم فضای همگن آن هم با رفتار ایزوتروپ جانبی که تحت نیروهای قائم، افقی و گشتاور خمشی در حالت استاتیکی قرار دارد، به دست می‌آید این ماتریس سختی در تحلیل اندرکنش استاتیکی سازه و خاک مورد استفاده قرار می گیرد به منظور رسیدن به هدف پایان نامه از روش تابع پتانسیل، استفاده از سری فوریه و تبدیل هنکل، ارتباط ماتریسی لایه ها و روش‌های عددی استفاده می‌شود با بکارگیری قضیه تبدیل معکوس هنکل و استفاده از سری فوریه، توابع گرین تنش‌ها و تغییرمکان‌ها در فضای واقعی به دست می‌آیند.

سپس با تغییر دستگاه مختصات از استوانه‌ای به دکارتی، توابع گرین تغییر‌مکان و تنش در دستگاه مختصات دکارتی به‌دست آمده و با انتقال دستگاه مختصات از مبداء به یک نقطه سطحی دلخواه، توابع تغییرمکان و تنش برای بارگذاری خارج از مبداء مختصات به‌دست می‌آیند بدین ترتیب توابع گرین برای باردلخواه تعیین می‌شوند با استفاده از توابع گرین تغییرمکان و تنش، این توابع برای نیروی موثر بر یک سطح مربع مستطیلی تعیین می‌شوند به منظور مقایسه و بررسی صحت نتایج به دست آمده با کارهای انجام ‌شده‌ قبلی، محیط برای حالت نیم‌فضای همگن ساده می‌شود.

با نوشتن معادلات به فرمت اجزاء محدود و استفاده از المان جدید به نام المان گرادیانی پویا، تنش تماسی قائم و افقی در هر گره مربوط به شالوده چنان تعیین می‌شوند که شرط تغییرمکان یکنواخت و یا چرخش یکنواخت در هر نقطه از صفحه صلب را ارضاء نماید دستگاه معادلات حاکم بر تنش تماسی قائم و افقی به صورت عددی حل می‌شود با استفاده از تنش زیر شالوده صلب، اندازه نیروی تماسی برای تغییرمکان قائم و افقی ثابت و همچنین لنگرخمشی برای دوران یکنواخت به‌دست می‌آیند ماتریس سختی وظیفه تبدیل بردار مجموعه تغییر مکان و دوران به بردار نیروهای تماسی وگشتاور خمشی را بر عهده دارد و بر این اساس بدست می آید.

 

فصل اول

معادلات تعادل در محیط‏های ایزوتروپ جانبی

۱-۱-مقدمه

۱-۲-بیان مسأله و معادلات حاکم

۱-۳-توابع پتانسیل

۱-۴-شرایط مرزی

فصل دوم

توابع گرین در حالت کلی

۲-۳-تبدیل دستگاه مختصات قطبی به دستگاه مختصات دکارتی و انتقال محورها

فصل سوم

ماتریس سختی شالوده صلب مستطیلی با استفاده از توابع گرین

۳-۱-مقدمه

۳-۲- بیان مسأله ومعادلات حاکم در حالت شالوده صلب مستطیلی

۳-۲-۱-توابع شکل مورد استفاده

۳-۲-۱-۱-توابع شکل المان های لبه ای ۸ گره ای

۳-۲-۱-۲-توابع شکل المان های میانی ۸ گره ای

۳-۲-۱-۳-توابع شکل المان های گوشه ۸ گره ای

۳-۲-۱-۴-فلوچارت برنامه نویسی برای تحلیل مسأله

فصل چهارم

نتایج عددی

فصل پنجم

نتیجه‏ گیری و پیشنهادات

۵-۱-مقدمه و نتیجه گیری

۵-۲-پیشنهادات

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.