مدلسازی تقسیم جریان در رودخانه های شاخه ای


در حال بارگذاری
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
1.39MB
93
245 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

عموما رودخانه ها در مناطق مختلف، شکلهای متفاوت به خود مىگیرندکه بستگی به شیب وجنس بستر آن مناطق دارد . در نواحی کم شیب و دشتها، رودخانه ها ممکن است به صورت شاخه ای درآیند ویا در سرزمین های آبرفتی که ش یب در آنها کم است، رود خانه های مئاندری پدید آیند .همینطور در مناطق کوهستانی و نیمه کوهستانی با شیب نسبتا زیاد رودخانه ها بصورت شریانی در مىآیند. دراین تحقیق مدلی برای تحلیل دو بعدی جریان در رودخانه های شاخه ای تهیه شده که ضمن ارزیابی دبی درهر شاخه، به بررسی جزئیات تغییرات ترازسطح آب و پروفیل بردارهای افقی سرعت در محل شاخه ها پرداخته است .

جهت نیل به این منظور، هندسه رودخانه شاخه ای تعریف و به یک شبکه دو بعدی در پلان تبدیل گردید . پس ازآن مدلسازی عددی با کاربرد مدل کامپیوتری cecad-fsf برای هفت حالت مختلف با توز یع دبی های متفاوت در شاخه ها صورت گرفت و نتایج حاصل با نتایج آزمایشگاهی آن مقایسه گردید.تغییرات چندانی بین تراز سطح آب در مدل عددی و مدل فیزیکی ملاحظه نشد و نتیجه این مقایسه خوب و قابل قبول بود . همچنین پروفیل های سرعت در هر تست رسم شده که در مورد نحوه پروفیل بردارهای سرعت در هر کدام جداگانه بحث شده است . تستهای انجام شده، نشان دهنده دقت خوب مدل کامپیوتری استفاده شده برای جریان زیر بحرانی است . در پایان به بیان نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.