مدل سازی و پیش بینی تبخیر از تشت ایستگاه های غرب دریاچه ارومیه


در حال بارگذاری
۴ بهمن ۱۳۹۶
Doc
13MB
110
288 بازدید
۲۷۵۰۰ تومان
خرید

امروزه با توجه به مسئله بحران آب و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از مدل‌ها و روش‌های آماری رو به افزایش است. تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نیز سودمندی استفاده از روش‌های آماری را نشان داده‌اند. استفاده از روش‌های مختلف پیش بینی دارای مزایای متعددی از جمله کاهش هزینه‌ها بوده و علاوه بر آن در این روش‌ها میتوان از اطلاعات موجود و قابل دسترس استفاده کرد. با توجه به اهمیت مسئله دریاچه ارومیه که به عنوان یک مشکل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مطرح است و به منظور فراهم نمودن یک ابزار علمی برای تمهید مقدمات لازم در جهت حفاظت از دریاچه، یافتن مدلی برای داده‌های تبخیر از تشت و پیش بینی آن مورد بررسی قرار گرفت. تبخیر از تشت از مهم ترین و تاثیر گذارترین پارامترهای اقلیمی در سیاست و مدیریت بهینه از منابع آبی می باشد و استفاده از مدل­های سری­زمانی یکی از راه­های کاربردی برای پیش­بینی این مولفه هیدرولوژیکی است. در این تحقیق آزمون های غیر پارامتری من کندال، کندال فصلی و ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح اطمینان ۹۵ درصد جهت آزمون روند داده­های تبخیر از تشت ایستگاه­های آباجالو، سرو، یالقوزآغاج، قامیشلو، مظفر آباد و ایستگاه سینوپتیک ارومیه تحلیل روند انجام شده است. نتایج وجود روند کاهشی و افزایشی را در بعضی ایستگاه ها نشان می دهد. جهت بررسی ایستایی بودن داده ها از دو آزمون ADF و KPSS استفاده شد که نتایج نشان داد که پس از حذف عوامل ناایستایی و استاندارد کردن داده ها، سری های ماهانه و سالانه ایستا گردیدند. از آزمون BDS نیز برای بررسی میزان خطی یا غیر خطی بودن داده ها استفاده شده است. داده های تبخیر از تشت دو ایستگاه آباجالو و سرو واقع در غرب دریاچه ارومیه در مقیاس های ماهانه و سالانه با دوره های آماری ۳۴ ساله (۱۳۵۵-۱۳۸۸)، جهت انتخاب و برازش مدل های سری زمانی مناسب استفاده شده اند. هدف تحقیق حاضر تولید بهترین مدل سری زمانی بر روی مقادیر تبخیر و استفاده از آن برای پیش بینی مقادیر تبخیر از تشت غرب دریاچه ارومیه می باشد. پس از انجام آزمون BDS مشخص شد که داده های تبخیر خاصیت خطی دارند و می توان از مدل های خطی با اطمینان قابل قبولی استفاده کرد. نتایج برازش مدل های خطی رایج نشان داد که مدل AR(1)، مدل منتخب برای سری های سالانه دو ایستگاه است. و مدل های انتخابی برای سری های ماهانه هر ایستگاه متفاوت بود، برای ایستگاه سرو مدل ARMA(1,5) و برای ایستگاه آباجالو مدل ARMA(2,5) انتخاب شد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.