مدل طراحی سیستم های جمع آوری رواناب سطحی شهری در محیط صفحه گسترده


در حال بارگذاری
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
6.12MB
256
245 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

آب باران پس ازرسیدن به سطح زمین وجریان برروی آن تحت تأثیر یکسری عوامل قرارمیگیرد که توجه به این عوامل درمحاسبه مقداررواناب لازم است . قسمتی ازبارشها پس ازرسیدن به زمین درآن نفوذ کرده وبه سفره های آب زیرزمینی میپیوندد . قسمت دیگری بصورت تبخیر به جو بازمیگردد که این تبخیرممکن است مستقیماً انجام شود ویا بصورت تعرق گیاهان درآید . عواملی ازقبیل میزان نفوذ پذیری زمین ، پستی وبلندی وشیب زمین ، درجه حرارت ورطوبت محیط وبالاخره میزان شدت وزش باد درمحل ازجمله عواملی هستند که درشدت وضعف پدیده های نامبرده مؤثرند . با توجه باین که ضریب نفوذ پذیری زمین در ابتدای بارندگی بیشتر وپس ازمدتی بعلت بالارفتن درجه اشباع رمین و درجه رطوبت هوا میزان تبخیرمیابد لذا اثر این عوامل درمدت زمان بارندگی ثابت نخواهد ماند .

ازمهمترین عوامل مؤثردرمقدارسیلابها میتوان ، میزان سطوح نفوذپذیری حوضه وخصوصیات مسیرهای حرکت جریان آب را نام برد . این دو عامل درحوضه هایی که درآنها توسعه شهری صورت گرفته یا میگیرد به نحو بارزتری تغییر میکنند.

درسیستم های جمع آوری ودفع رواناب سطحی شهری که وظیفه جمع آوری وانتقال رواناب ناشی از برندگی را به سیستم های نهایی پذیرنده نظیررودخانه ، دریا وموارد دیگر برعهده دارند ، معمولاً سیستم انتقال مهمترین بخش هرسیستم دفع سیلاب شهری به شمار میرود . وطبیعی است که درطراحی ونهایتاً میزان هزینه های طرح نقش تعیین کننده ای رادارا می باشند وبه این لحاظ اساس طراحی هیدرولیکی دراین شبکه ها به این قسمت اختصاص دارد . این سیستم ها باید طوری طراحی شوند که اعضای آنها  قادربه حمل پیک جریان طراحی باشند ودرعین حال بتوانند قیود حاکم برشرایط طراحی را نیز برآورده سازند . مواردی نظیرحداقل وحداکثرسرعت دراعضا وهمچنین جلوگیری ازپس زدگی آب وپوشش روی اعضا و سایر موارد میتوانند ازجمله قیود حاکم برطراحی باشند .

طراحی بهینه واقتصادی سیستم های زهکش شهری به ارتباط بین ابعاد اعضا ومیزان حفاری درآنها نیز بستگی دارد .آنالیز بین ابعاد اعضا وشیب مناسب درشبکه وانتخاب طرح مناسب باکمترین هزینه اجرائی ازبین آلترناتیو های مختلف میتواند توسط مدلها وروشهای گوناکون بهینه سازی صورت پذیرد .

دراین تحقیق ضمن بررسی مسائل سیلاب شهری وهمچنین برخی ازانواع مدلهای کامپیوتری وروشهای طراحی موجود دراین سیستم به معرفی محیط صفحه گسترده بعنوان محیطی مناسب جهت طراحی شبه بهینه پرداخته میشود ومدل طراحی سیستم های جمع آوری ودفع رواناب سطحی شهری دراین محیط ارائه وقسمتهای مختلف آن دریک شبکه مورد بررسی قرارمیگیرد . همچنین اثرات زیست محیطی سیلابهای شهری مورد توجه قرارگرفته است.

قابلیتهای محیط صفحه گسترده نظیر تخمین هزینه درمراحل مختلف طراحی ، امکان طراحی بهینه شبکه های جمع آوری ودفع رواناب سطحی شهری را نیز فراهم می آورد . ازاین رو ضمن معرفی پارامترها شاخص نسبی هزینه الگوریتمی مناسب جهت بهینه سازی طراح دراین محیط نیزارارائه میگردد .

درپایان نیزمدل مذکور برای منطقه ای از شهر بندرعباس اجرا گردیده وطرح بهینه شبکه جمع آوری ودفع رواناب سطحی شهری برای آن منطقه تهیه شده است .

 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.