مدیریت رفتارهای رانندگان و سیستم اجتماعی بر اساس تئوری آشوب برای بهبود عملکرد ترافیکی


در حال بارگذاری
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
9.89MB
162
229 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

سیستم های ترافیکی و اساسا سیستم های حمل و نقلی دارای ماهیت پیچیده ای می باشند و وضعیت فعلی آتی این سیستم ها تا حد قابل توجهی به عوامل بسیاری که متقابلاً بر هم تاثیر گذارند وابسته می باشد. معمولا این عوامل تاثیرگذار فیزیکی و انسانی می باشند. از این رو در حالت کلی ارائه یکمدل مناسب از تمامی مکانیسم های موثر بر یک سیستم حمل و نقلی دشوار می باشد.

برای رهایی از این پیچیدگی می توان با انجام آنالیزهای مختلف یک رابطه خاص را بسط و توسعه داد. ولی در این میان برخی قوانین جزایی و اجتماعی باعث ایجاد پیچیدگی بیشتری در سیستم می شوند که اثرات آنها نامحدود و غیرقابل اندازه گیری می باشد.افزایش حوادث رانندگی در سالهای اخیر در سطح جهان می تواند نمودی از ناکارآمدی روش های مدیریت ترافیک اعمالی باشد.

از این رو محققان بسیاری در سراسر جهان برای ارائه روشهای کارآمد مدیریت ترافیک نشان دهنده وجود بعضی کاستی ها در تعریف اصول و مفاهیم مورد استفاده در این تئوری ها می باشد. تئوری ها مدیریت مورد استفاده در سطح جهان منشعب از نظریات فریدریش تیلور می باشد که بر اساس پارادیم نیوتنی و دیدگاه کاهش نگری ارائه شده اسن. امروزه افزایش تعداد خودروها موجب افزایش آشفتگی رفتاری جریان ترافیک، شده است.

لذا دیگر نمی توان از پارادیم نیوتنی با اصول و مفاهیم سنتی آن برای مدیریت رفتار ترافیک استفاده نمود. ز این رو در سیر جدید تدوین روشهای مدیریت ترافیک، تئوری های نوین ظهور یافته است که تئوری آشوب از شاخه های پارادیم پیچیدگی یکی از آنها می باشد. امروزه دانشگاههای برکلی و پکن دو قطب بزرگ در زمینه مطالعات مدیریت ترافیک با استفاده از تئوری آشوب می باشند. این رساله به بررسی تحقیقات هر دو دانشگاه با تاکید بر مطالعات دانشگاه برکلی کالیفرنیا پرداخته است.

در همین راستا کلیه مفاهیم و روشهای مورد استفاده برای تخلیل و مدیریت ترافیک بر اساس تئوری آشوب بررسی شده است. سپس با توجه به امکانات سخت افزاری موجود یکمطالعه موردی (مدلسازی جریان ترافیک در محور کنگاور- اسد آباد برای سری های زمانی دو هفته متوالی) انجام شده است. نتایج مدلسازی با استفاده از دو سه روش آزمون F آزمون Z و آزمون ویلکاکسون مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج این بررسی نشان دهنده یکسان بودن الگوی جریان ترافیک در روزهای کاری دو هفته متوالی بود. نتیجه دیگر این رساله اثبات قابل استفاده بودن این روش برای کشورمان می باشد چراکه در ابتدای امر با توجه به آشفتگی فراوان در رفتار رانندگان ایرانی امیدی به وجود نظم در رفتار آنها وجود نداشت ولی نتایج حاصل از این رساله وجود نظم در رفتار رانندگان را اثبات می نماید.

 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.