مقایسه سلامت روانی زنان سالمند فعال و غیرفعال بوستان های شهر مشهد


در حال بارگذاری
۲۳ آذر ۱۳۹۶
Doc
1MB
87
348 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه سلامت روانی درافراد سالمند فعال و غیرفعال زن انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع علی – مقایسه ای است که پس از توصیف سلامت روانی به مقایسه آن دربین افراد سالمند می پردازد.

جامعه آماری شامل تمامی زنان سالمند بالای ۶۰ سال بود (۳۰۰۰N=) که نمونه نهایی این پژوهش از بوستان­های سطح شهر مشهد به روش نمونه­گیری تصادفی و با استفاده از فرمول­های برآورد حجم نمونه به تعداد ۲۲۲ نفر انتخاب شدند .

ابزار اندازه­گیری پرسشنامه سلامت روانی GHQ-28 گلدبرگ و هیلر بود و آزمون یو مان ویتنی برای مقایسه میانگین دوجامعه (زنان سالمند فعال و غیرفعال ) استفاده شد. بنابر نتایج حاصل بین علائم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، اختلال کارکرد اجتماعی و افسردگی از دوگروه افراد سالمند فعال و غیرفعال تفاوت معنی­داری مشاهده شد. همچنین زنان سالمند فعال نسبت به غیرفعال در سلامت روانی و مقیاس­های چهارگانه آن، در وضعیت مطلوبتری قرار دارند.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.