مقایسه سلامت روانی زنان سالمند فعال و غیرفعال بوستان های شهر مشهد


در حال بارگذاری
۲۳ آذر ۱۳۹۶
Doc
1MB
87
224 بازدید
۱۲۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه سلامت روانی درافراد سالمند فعال و غیرفعال زن انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع علی – مقایسه ای است که پس از توصیف سلامت روانی به مقایسه آن دربین افراد سالمند می پردازد.

جامعه آماری شامل تمامی زنان سالمند بالای ۶۰ سال بود (۳۰۰۰N=) که نمونه نهایی این پژوهش از بوستان­های سطح شهر مشهد به روش نمونه­گیری تصادفی و با استفاده از فرمول­های برآورد حجم نمونه به تعداد ۲۲۲ نفر انتخاب شدند .

ابزار اندازه­گیری پرسشنامه سلامت روانی GHQ-28 گلدبرگ و هیلر بود و آزمون یو مان ویتنی برای مقایسه میانگین دوجامعه (زنان سالمند فعال و غیرفعال ) استفاده شد. بنابر نتایج حاصل بین علائم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، اختلال کارکرد اجتماعی و افسردگی از دوگروه افراد سالمند فعال و غیرفعال تفاوت معنی­داری مشاهده شد. همچنین زنان سالمند فعال نسبت به غیرفعال در سلامت روانی و مقیاس­های چهارگانه آن، در وضعیت مطلوبتری قرار دارند.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.