مقایسه قابلیت مدل های عددی در شبیه سازی الگوی جریان و فرایند انتقال رسوب در رودخانه ها


در حال بارگذاری
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
702KB
34
210 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

در بیان اهمیت بررسی پدیده های حاکم بر رودخانه ها، توجه به این مورد که رودخانه ها یکی از مهمترین منابع حیاتی در طبیعت هستند، کافی است . نگاه اجتماعی دیروز به رودخان هها به نگاه مهندسی در امروز تبدیل شده است . این روند با نگرشی به پیدای ش، دوام و اهمیت علم مهندسی رودخانه قابل درک است. از جمله مباحث مهم در این حیطه بحث مورفولوژی است که به کمک آن می توان به مجموعه اطلاعات مفیدی از شکل هندسی ، فرم بستر ، پروفیل طولی ، مقاطع عرض ی، تغییرات شکل و مکانی یک رودخانه در طول زمان دست یافت . مطالعه در این مبحث به طور معمول دارای پیچیدگ یهای فراوانی است و استفاده عملی از نتایج مطالعات، مستلزم دقت می باشد. با توجه به پیچیدگی پدید ههای هیدرولیکی و رسوبی در رودخانه ها، امکان حل معادلات حاکم به روش های تحلیلی دشوار است و معمولا از روش های عددی استفاده می شود.

امروزه با پیشرفت کامپیوتر ها و توسعه هر چه بیشتر روش های عددی، مدل های ریاضی به طور وسیع در مطالعات مهندسی رودخانه کاربرد یافته اند. فرسایش و رسوبگذاری در خم رودخانه ها، فرسایش موضعی اطراف سازه ها مسائلی هستند که با استفاده از مد لهای ریاضی قابل بررسی می باشند. کاربرد و دقت مدل های ریاضی بستگی به تعریف معادلات حاکم بر پدیدهها و روش های عددی به کار گرفته شده دارد.

مدل های ریاضی به دلیل اینکه ابعاد واقعی پدید هها را شبیه سازی می کنند با محدودیت مقیاس مواجه نیستند ولی به اطلاعات بیشتری برای واسنجی و صحت سنجی نیاز دارند. اگرچه الگوی جریان و رسوب در رودخانه ها یک الگوی سه بعدی است و مدل های سه بعدی دقیق، می توانند الگوی جریان آشفته و طبیعت تأثیرگذار آن بر فرایند انتقال رسوب و به تبع آن تغییرات مورفولوژیک رودخانه ها را شبیه سازی کنند؛ اما استفاده از مدل های سه بعدی شبیه ساز الگوی جریان و انتقال رسوب، به علت حجم محاسبات بالا و محدودیت های موجود در ابزارهای محاسباتی تا حدودی غیراقتصادی و ناممکن می باشد. همچنین اغلب مدلهای یک بعدی

با وجود سادگی و دارا بودن سرعت بالا در اجرا، از تغییرات زمانی عرض آبراهه صرف نظر میکنند؛ به این معنی که نمی توانند فرایند فرسایش و یا رسو بگذاری دیواره رودخانه را در گذر زمان شبیه سازی کنند. بنابراین توجه به مد لهایی معطوف می شود که به شبیه سازی عددی الگوی جریان در دو بعد می پردازند.

مدل های عددی دو بعدی تغییرات هندسه جریان را به طور دقیق تر نسبت به مدل های یک بعدی شبیه سازی می کنند و همچنین زمان و حجم محاسبات کمتری نسبت به مدل های سه بعدی اختیار می کنند. در مطالعه حاضر، که به منظور شناخت لازم از مدل های عددی و انتخاب مدل مناسب جهت به کارگیری در موضوع منتخب پایان نامه انتخاب شده است، توانایی سه مدل عددی یک، دو و سه بعدی در شبیه سازی الگوی جریان و تغییرات مورفولوژیک رودخانه ها بررسی شده است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.