مقایسه اثر میکرو و نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص نشاسته سیب زمینی


در حال بارگذاری
۸ آذر ۱۳۹۶
Doc
1MB
96
521 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

مقایسه اثر میکرو و نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص ضد میکروبی، مکانیکی، الکترومغناطیسی، عبوردهی و ایزوترم جذب تعادلی رطوبت نشاسته سیب زمینی

هدف از این پژوهش بررسی اثرمیکرو و نانو ذرات دی اکسید تیتانیومبر خواصفیزیکوشیمیایی، مکانیکی، نمودار جذب تعادلی، عبوردهی نسبت به بخار آب و اکسیژنفیلمهای نشاسته سیب زمینی می باشد.در این تحقیق فیلم­های نشاسته ایساپورت شده بامیکرو و نانو ذراتدی اکسید تیتانیوم در غلظت­های ۰، ۱، ۳، و ۵ % با استفاده از روش کاستینگتهیه شد. کلیه خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی نسبت به بخار آب و اکسیژن به روش استاندارد ملی امریکا(ASTM) .آزمون مکانیکی بایوکامپوزیت فیلمهای نشاسته سیب زمینی/نانو یا میکرو دی اکسید تیتانیوم ،افزایش استحکام کششی، کاهش درصد کشیدگی را با افزایش غلظت ذرات به شکل معنی داری(p<0.05) نشان داد.خواص فیزیکوشیمیایی از قبیل میزان جذب آب، حلالیت در آب،نفوذ پذیری به بخار آب و اکسیژن، با افزایش میزان نانو و میکرو ذرات کاهش معنی داری(p<0.05) را نشان داد.همچنین میزان جذب کامل  اشعه UV در غلظت ۵% نانو ذراتمشاهده شد. نمودارهای FTIRنشان داد که تعاملات انجامشده تماماً فیزیکی بوده و واکنش­های شیمیایی رخ نداده است. درمجموع اثرات این میکرو و نانو ذره یکسان نبوده و به خصوص در برخی خواص به خصوص خواص نوری به دلیل شکل کروی دی اکسید تیتانیوم اثرات بیشتری از خود نشان داد. به طور کلی با توجه به بررسی­های انجام شده، فیلمهای نشاسته ای حاوی نانو و دی اکسید تیتانیوم قابلیت به کارگیری  به عنوان بسته­بندی مقاوم به UVدر صنایع غذایی را دارا می باشند.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.