مقایسه دو روش طراحی شبکه اتوبوسرانی درونشهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مورچگان (مطالعه موردی: شهر بندرعباس)


در حال بارگذاری
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
1.20MB
125
136 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

از آنجا که مسئله طراحی شبکه مسیر حمل نقل همگانی اتوبوس، منجر به راهحلهای متعددی در فضای جواب خود میشود، برخی از الگوریتمهای فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی اجتماع مورچگان، برای یافتن یک نقطه بهینه کلی توسعه داده شده اس ت . رویکردهای پیشنهادی برای شبکه حمل و نقل همگانی اتوبوس با نتایج معیارها و مطالعات حاضر مقایسه شده است.

این مقایسه نشان داده است که جوابهای هر دو الگوریتم بهتر از جوابهای موجود بوده است. این رساله، طراحی و تحلیل دو روش فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک و مورچگان را برای حل مسئله طراحی شبکه اتوبوسرانی پیشنهاد داده و یک مقایسه بین این دو روش ارائه داده است . یک مطالعه بر روی چگونگی عمل کردن الگوریتمهای فرا ابتکاری پیشنهادی، بر روی یک مطالعه موردی انجام گرفته تا خروجیها و کیفیت نتایج حاصله از این الگوریتمها مورد مقایسه قرار گیر د . همچنین نتایج حاصله با وضع موجود شبکه اتوبوسرانی در مطالعه موردی مقایسه شده است. نتایج حاصل از کار الگوریتمها، نشان داده است که هر دو روش فرا ابتکاری مورد مطالعه ،روشهای مناسبی برای حل مسئله طراحی شبکه اتوبوسرانی هستند.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.