مقایسه رفتار دینامیکی یک سد خاکی در دو حالت تحریکات متغیر تکیه گاهی و تحریکات یکنواخت


در حال بارگذاری
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
10.8MB
152
243 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

در تحقیق حاضر پاسخ لرزه ای سد خاکی مسجدسلیمان تحت اثر تغییرات مکانی حرکت زمین لرزه مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا به ضرورت و اهمیت انجام این تحقیق اشاره شده است. سپس مفهوم تغییرات مکانی حرکت زمین لرزه عوامل موثر در ایجاد آن روش های مدلسازی روابط موجود در مدلستزی احتمالی و روش های تحلیل شرح داده شده است. از بین روابط مورد نیاز در مدلسازی احتمالی تابع انسجام به طور ویژه شرح داده شده و روابط و مدل های ارائه شده برای این تابع بیان گردیده است. در ادامه، مطالعات موردی صورت گرفته در زمینه تغییرات مکانی حرکت زمین لرزه در انواع سازه ها شامل پی گشترده صلب، انواع پل ها، سد بتنی قوسی و سد خاکی مورد مطالعه قرار گرفته است.

در این تحقیق از مدل المان محدود دو بعدی مقطع عرضی میانی سد با فرض فونداسیون صلب استفاده شده است و حرکت زمین لرزه به صورت احتمالی مدلسازی شده است. مدل حرکت زمین لرزه بکار رفته شامل دو اثر عبور موج و عدم انسجام می باشد. همچنین سه مدل انسجام Abrahamson(1993) و Hindy&Vanmarck(1986) و Harhchandran&Vanmarckجهت بررسی تاثیر مدل های مختلف انسجام بکار گرفته گرفته شده است. پاسخ لرزه ای سد در حالات مختلف تحریک ورودی با انجام تحلیل ارتعاش تصادفی در محیط نرم افزار ANSYS-9 برآورده شده است. همچنین تنش های استاتیکی و دینامیکی جهت برآورد ضرایب اطمینان دو سطح مستعد لغزش در پایین دست برآورده شده است.

نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که تحریک ورودی یکنواخت پاسخ ارزه ای سد را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. این افزایش به گونه ای است که نحوه توزیع تنشهای دینامیکی  و   در حالات مختلف تحلیل متفاوت است اما توزیع تنش برشی  و کرنش برشی  در تمام حالات از الگوی مشابهی پیروی می کند. همچنین پاسخ لرزه ای مدل دوبعدی سد مسجد سلیمان به مدل انسجام بکار رفته چندان حساس نیست. در حالت تحریک ورودی یکنواخت، سطح تنشهای دینامیکی از تنش های استاتیکی کمتر است ولی تحریک ورودی غیر یکنواخت موجب می شود تا سطح تنش برشی دینامیکی بر تنش برشی استاتیکی حاکم ردد. ضرایب اطمینان سطوح مستعد لغزش نیز در حالت تحریک ورودی غیر یکنواخت کاهش می یابد.

 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.