مقایسه شاخص های اصلی آنتروپومتریکی وضعیت قامتی، اسکلتی- عضلانی دختران ۱۵ تا ۱۷ سال


در حال بارگذاری
۲۰ آذر ۱۳۹۶
Doc
6MB
143
202 بازدید
۱۲۵۰۰ تومان
خرید

مقایسه شاخص­های اصلی آنتروپومتریکی، بیومکانیکی، فیزیولوژیکی، روانی و وضعیت قامتی، اسکلتی- عضلانی دختران ۱۵ تا ۱۷ سال شهرستان میاندوآب

هدف از پژوهش حاضر مقایسه شاخص­های اصلی آنتروپومتریکی، بیومکانیکی، فیزیولوژیکی، روانی و وضعیت قامتی، اسکلتی- عضلانی دختران ۱۵ تا ۱۷ سال شهرستان میاندوآب بود. آزمودنی­های این تحقیق را ۱۰۵ نفر از دختران مقطع متوسطه (میانگین قد ۸۶/۵±۱۳/۱۶۳ سانتی­متر و میانگین وزن ۱۰/۸±۷۱/۵۳ کیلوگرم) شهرستان میاندوآب تشکیل می­دادند که بصورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. در این تحقیق پارامتر­های آنتروپومریکی شامل قد و وزن، طول اندام­ها، پهنای اندام­ها، محیط اندام­ها و چربی زیر پوستی، پارامترهای بیومکانیکی از جمله انعطاف­پذیری، استقامت عضلانی، قدرت، سرعت، چابکی، توان و تعادل، ویژگی­های روانی مانند سلامت عمومی و تیپ شخصیتی، شاخص­های فیزیولوژیک شامل سلامت فیزیولوژیک و استقامت قلبی – تنفسی و وضعیت قامتی، اسکلتی- عضلانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف نرمال بودن توزیع داده­ها مورد بررسی قرار گرفت. از میانگین، انحراف استاندارد  و رتبه درصدی برای توصیف اطلاعات، ضریب همبستگی چندگانه برای کاهش اطلاعات همپوشان و آنالیز اجزای اصلی برای تعیین شاخص­های اصلی ویژگی­های فوق، سپس در آمار استنباطی از آزمون کروسکال والیس برای مقایسه شاخص­های اصلی متناظر در گروه­های سنی مختلف استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد فقط بین ارتفاع زانو تا زمین، پهنای سر و چربی زیر پوستی عضله ران از پارامترهای آنتروپومتریکی، چابکی و تعادل پویا از پارامترهای بیومکانیکی، عملکرد جسمانی و افسردگی، برون گرایی و توافقی بودن از شاخص­های روانی و نبض حالت عادی از شاخص­های فیزیولوژیکی در بین گروه­های سنی ۱۵ تا ۱۷ سال تفاوت معنادار وجود دارد. در شاخص آنتروپومتریکی قد، ارتفاع از زائده آخرومی تا زمین و فاصله دو بال، در شاخص فیزیولوژیکی شاخص نبض بعد از فعالیت، در شاخص روانی در پرسشنامه سلامت عمومی عملکرد جسمانی و در پرسشنامه تیپ شخصیتی نئو برون گرایی و در وضعیت قامتی، اسکلتی – عضلانی شکم افتاده و زانوی ضربدری شاخص های اصلی مشترک بین سه گروه سنی شدند ولی در شاخص های بیومکانیکی هیچ شاخص اصلی مشترکی بین سه گروه سنی وجود نداشت.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.