مقایسه شاخص های اصلی آنتروپومتریکی وضعیت قامتی، اسکلتی- عضلانی دختران ۱۵ تا ۱۷ سال


در حال بارگذاری
۲۰ آذر ۱۳۹۶
Doc
6MB
143
125 بازدید
۱۲۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

مقایسه شاخص­های اصلی آنتروپومتریکی، بیومکانیکی، فیزیولوژیکی، روانی و وضعیت قامتی، اسکلتی- عضلانی دختران ۱۵ تا ۱۷ سال شهرستان میاندوآب

هدف از پژوهش حاضر مقایسه شاخص­های اصلی آنتروپومتریکی، بیومکانیکی، فیزیولوژیکی، روانی و وضعیت قامتی، اسکلتی- عضلانی دختران ۱۵ تا ۱۷ سال شهرستان میاندوآب بود. آزمودنی­های این تحقیق را ۱۰۵ نفر از دختران مقطع متوسطه (میانگین قد ۸۶/۵±۱۳/۱۶۳ سانتی­متر و میانگین وزن ۱۰/۸±۷۱/۵۳ کیلوگرم) شهرستان میاندوآب تشکیل می­دادند که بصورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. در این تحقیق پارامتر­های آنتروپومریکی شامل قد و وزن، طول اندام­ها، پهنای اندام­ها، محیط اندام­ها و چربی زیر پوستی، پارامترهای بیومکانیکی از جمله انعطاف­پذیری، استقامت عضلانی، قدرت، سرعت، چابکی، توان و تعادل، ویژگی­های روانی مانند سلامت عمومی و تیپ شخصیتی، شاخص­های فیزیولوژیک شامل سلامت فیزیولوژیک و استقامت قلبی – تنفسی و وضعیت قامتی، اسکلتی- عضلانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف نرمال بودن توزیع داده­ها مورد بررسی قرار گرفت. از میانگین، انحراف استاندارد  و رتبه درصدی برای توصیف اطلاعات، ضریب همبستگی چندگانه برای کاهش اطلاعات همپوشان و آنالیز اجزای اصلی برای تعیین شاخص­های اصلی ویژگی­های فوق، سپس در آمار استنباطی از آزمون کروسکال والیس برای مقایسه شاخص­های اصلی متناظر در گروه­های سنی مختلف استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد فقط بین ارتفاع زانو تا زمین، پهنای سر و چربی زیر پوستی عضله ران از پارامترهای آنتروپومتریکی، چابکی و تعادل پویا از پارامترهای بیومکانیکی، عملکرد جسمانی و افسردگی، برون گرایی و توافقی بودن از شاخص­های روانی و نبض حالت عادی از شاخص­های فیزیولوژیکی در بین گروه­های سنی ۱۵ تا ۱۷ سال تفاوت معنادار وجود دارد. در شاخص آنتروپومتریکی قد، ارتفاع از زائده آخرومی تا زمین و فاصله دو بال، در شاخص فیزیولوژیکی شاخص نبض بعد از فعالیت، در شاخص روانی در پرسشنامه سلامت عمومی عملکرد جسمانی و در پرسشنامه تیپ شخصیتی نئو برون گرایی و در وضعیت قامتی، اسکلتی – عضلانی شکم افتاده و زانوی ضربدری شاخص های اصلی مشترک بین سه گروه سنی شدند ولی در شاخص های بیومکانیکی هیچ شاخص اصلی مشترکی بین سه گروه سنی وجود نداشت.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.