مقایسه نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار دینامیکی غیرخطی سازه نامتقارن یک طبقه جرمی


در حال بارگذاری
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
2.47MB
232
226 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

اهمیت بررسی سازه های نامتقارن از آنروست که در عمل آرایش و طراحی بسیاری از ساختمانها با محدودیتهای معماری تعیین می شوند. تا از ساختمانهای معمولی مستطیل شکل مثل بسته های اداری یا ساختمانهای مسکونی حاضر متمایز شوند. حتی در یک سازه که هندسه آن متقارن است، نامتقارنی با تغییر در کیفیت یا روش ساخت، با نامعلومی یا متغیر بودن توزیع بارهای مرده و زنده، با رفتار غیرارتجاعی المانهای مهاری و سایر اعضای سازه ای تحت بارگذاری دینامیکی و با نامنظمی های پی ممکن است موقعیت مرکز سختی را عوض کند و بنابراین نامتقارن سازه را به وجود آورده یا تشدید می کند. از آنجا که رفتار سازه های نامتقارن به خوبی شناخته نشده است، لازم است که برای آنها مطالعات مخصوص انجام گیرد.

از طرفی مطالعات آزمایشگاهی و تحلیلی بسیار کمی برای بررسی رفتار سازه های نامتقارن تحت اثر زلزله، تا مرز خرابی و در فاز غیر خطی و نیز کنترل دستورات آیین نامه ای انجام شده است. هدف این تحقیق و پایان نامه بررسی و مقایسه نتایج تح لیلی و آزمایشگاهی پاسخ شتاب ،تاریخچه تغییر مکا نی،منحنی B.S.T منحنی برش پایه – تغییر مکان و … دینامیکی غیر خطی یک سازه یک طبقه برشی با سیستم های متقارن و نامتقارن جرمی یک جه ته در پلان و تحت اثر زلزله جانبی یک محوره می باشد.

۹ نمونه، هر کدام شامل ۱ دیافراگم صلب به همراه بار مرده روی چهار ستون که تحت رکورد زلزله السنترو ۱۹۴۰ ، تست شده بودند مورد تحلیل رایانه ای تحت نرم افزارV10.1.10  SAP2000 قرار گرفتند. این ۹ نمونه در سه گروه با مقادیر خروج از مرکزیت جرمی با مقادیر ۰%(متقارن) % ۰۱/۹ و ۰۴/۱۸ % (نامتقارن) تقسیم شدند. همچنین در هر گروه، سازه ها با توجه به معیار سختی جانبی (چون مقاطع یکسان هستند ) شامل لاغریهای ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ توزیع شدند.

در این مقایسه نتایج و نمودارهای رسم شده تقریباً همخوانی خوبی داشتند.البته در مدلهای تحلیلی نمونه های با لاغری ۱۰۰ و ۱۵۰ به مرحله غیر خطی وارد نشدند.همچنین با افزایش لاغری،همگرایی بین نتایج تحلیلی و آزمایشگاهی بیشترشده است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.