مقایسه چهار نوع پریمکس تجاری ویتامینه و معدنی بر عملکرد جوجه های نرگوشتی


در حال بارگذاری
۱۲ آذر ۱۳۹۶
Doc
942KB
93
760 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

مقایسه چهار نوع پریمکس تجاری ویتامینه و معدنی (سواد کوه، آمینه گستر، آوای کاسپین شمال و داروسازان) بر عملکرد جوجه های نرگوشتی

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر مصرف مکمل ۵/۰ درصد مرغ گوشتی بر عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های برپایه ذرت و سویا  در مراحل رشد، پایانی و کل دوره پرورش بر روی بستر انجام گرفت. تعداد ۲۴۰ قطعه جوجه گوشتی نر راس ( ۳۰۸ ) در قالب طرح کاملاً تصادفی به  ۱۶ گروه ۱۵ قطعه ای با جهار تیمار و چهار تکرار تقسیم شدند.تیمارها با یک جیره یکسان بر اساس توصیه  NRC( 1994) و انرژی و پروتئین یکسان تغذیه شدند. چهار تیمار به ترتیب حاوی مکمل ۵/۰ درصد مرغ گوشتی سواد کوه، مکمل ۵/۰ درصد مرغ گوشتی اوای کاسپین شمال، مکمل ۵/۰ درصد مرغ گوشتی داروسازان و مکمل ۵/۰ درصد مرغ گوشتی آمینه گستر بود. آب و خوراک در مدت انجام آزمایش به طور آزاد در اختیار جوجه ها قرار گرفت. صفات مورد مطالعه شامل خوراک مصرفی، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و صفات لاشه برای دوره های آغازین، رشد، پایانی و کل دوره بود. تجزیه تحلیل آماری صفات مورد بررسی نشان داد که  خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در کل دوره معنی دار بود (p<0/05  ). بطوری که جیره حاوی مکمل ۵/۰ درصد مرغ گوشتی آمینه گستر کم ترین، و سایر تیمارها بدون داشتن تفاوت معنی دار بیشترین مصرف خوراک و افزایش وزن را نشان دادند. در کل دوره جیره های حاوی مکمل ۵/۰ درصد مرغ گوشتی آوای کاسپین پایین ترین ضریب تبدیل غذایی را داشت. هم چنین کم ترین هزینه جهت یک کیلوگرم افزایش وزن در کل دوره، مربوط جیره حاوی مکمل ۵/۰ درصد مرغ گوشتی آوای کاسپین با ۲۶۶۶۴ ریال، و سایر تیمارها به ترتیب جیره حاوی مکمل ۵/۰ درصد مرغ گوشتی آمینه گستر با ۲۸۰۹۳ ریال، جیره حاوی مکمل ۵/۰ درصد مرغ گوشتی داروسازان با ۲۸۰۸۵ ریال، و مکمل ۵/۰ درصد مرغ گوشتی سواد کوه با ۲۷۹۱۴ ریال، بیشترین هزینه را داشتند. بنابراین می توان گفت که استفاده از مکمل ۵/۰ درصد مرغ گوشتی آمینه گستر از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می باشد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.