مقایسه چهار نوع پریمکس تجاری ویتامینه و معدنی بر عملکرد جوجه های نرگوشتی


در حال بارگذاری
۱۲ آذر ۱۳۹۶
Doc
942KB
93
261 بازدید
۱۲۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

مقایسه چهار نوع پریمکس تجاری ویتامینه و معدنی (سواد کوه، آمینه گستر، آوای کاسپین شمال و داروسازان) بر عملکرد جوجه های نرگوشتی

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر مصرف مکمل ۵/۰ درصد مرغ گوشتی بر عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های برپایه ذرت و سویا  در مراحل رشد، پایانی و کل دوره پرورش بر روی بستر انجام گرفت. تعداد ۲۴۰ قطعه جوجه گوشتی نر راس ( ۳۰۸ ) در قالب طرح کاملاً تصادفی به  ۱۶ گروه ۱۵ قطعه ای با جهار تیمار و چهار تکرار تقسیم شدند.تیمارها با یک جیره یکسان بر اساس توصیه  NRC( 1994) و انرژی و پروتئین یکسان تغذیه شدند. چهار تیمار به ترتیب حاوی مکمل ۵/۰ درصد مرغ گوشتی سواد کوه، مکمل ۵/۰ درصد مرغ گوشتی اوای کاسپین شمال، مکمل ۵/۰ درصد مرغ گوشتی داروسازان و مکمل ۵/۰ درصد مرغ گوشتی آمینه گستر بود. آب و خوراک در مدت انجام آزمایش به طور آزاد در اختیار جوجه ها قرار گرفت. صفات مورد مطالعه شامل خوراک مصرفی، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و صفات لاشه برای دوره های آغازین، رشد، پایانی و کل دوره بود. تجزیه تحلیل آماری صفات مورد بررسی نشان داد که  خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در کل دوره معنی دار بود (p<0/05  ). بطوری که جیره حاوی مکمل ۵/۰ درصد مرغ گوشتی آمینه گستر کم ترین، و سایر تیمارها بدون داشتن تفاوت معنی دار بیشترین مصرف خوراک و افزایش وزن را نشان دادند. در کل دوره جیره های حاوی مکمل ۵/۰ درصد مرغ گوشتی آوای کاسپین پایین ترین ضریب تبدیل غذایی را داشت. هم چنین کم ترین هزینه جهت یک کیلوگرم افزایش وزن در کل دوره، مربوط جیره حاوی مکمل ۵/۰ درصد مرغ گوشتی آوای کاسپین با ۲۶۶۶۴ ریال، و سایر تیمارها به ترتیب جیره حاوی مکمل ۵/۰ درصد مرغ گوشتی آمینه گستر با ۲۸۰۹۳ ریال، جیره حاوی مکمل ۵/۰ درصد مرغ گوشتی داروسازان با ۲۸۰۸۵ ریال، و مکمل ۵/۰ درصد مرغ گوشتی سواد کوه با ۲۷۹۱۴ ریال، بیشترین هزینه را داشتند. بنابراین می توان گفت که استفاده از مکمل ۵/۰ درصد مرغ گوشتی آمینه گستر از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می باشد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.