میزان همخوانی سریال «مدار صفر درجه» با ارزش‌های اخلاقی اسلام


در حال بارگذاری
۷ بهمن ۱۳۹۶
Doc
345KB
146
204 بازدید
۱۲۵۰۰ تومان
خرید

در تحقـیق پیـش رو جهـت گـیری رفـتارهـای اخـلاقی شخصـیت‌هـای مثبت، معـمولـی و منـفی سـریال «مدارصفردرجه» با روش تحلیل محتوا بررسی شده است.

با توجـه به معیارهای موجـود درمتـون اسلامی، رفتارهای اخـلاقی و غیر اخلاقی در دو زیـر مقـوله ارزشی و ضـدارزشی تقسیم‌بندی گردیده‌اند و در ادامه ۸۶ رفتارطرح شده درسریال – که جـمعاً ۹۷۶ بار تکرار شده‌اند – با تعیین جهت گیری هر رفـتار، بررسی شـده است و منـظور از جهـت‌گیری این اسـت که اگـر رفتارشخـصیت‌های مثـبت ومعـمولی مؤید اخـلاقیات باشد و رفتار غیراخـلاقی از سوی شخـصیت‌های منفی، ارائه شـده باشد، جهت‌گیری سریال مثبت ودر غیر این صورت جهت گیری منفی در نظر گرفته شده است.

بررسی رفتارها حاکی از آن است که در سریال ۴۹۱ مورد رفتار پسندیده‌ی اخلاقی معادل ۳/۵۰ درصد کل رفتارهـای اخلاقی و غیراخـلاقی دیده می‌شود؛ از مجموع ۴۹۱رفتار پسندیده‌ی اخلاقی در ۴۸۰ مورد جهت‌گیری سریال مثبت بوده و در ۱۱ مورد جهت‌گیری سریال منفی بوده است.۹۶ مورد رفتار واجب اخلاقی معادل ۸/۹ درصد از کل موارد، نمایش داده شده است؛ از مجموع واجبات اخلاقی در ۹۲ مورد جهت‌گیری سریال مثبت و در ۴ مورد جهت‌گیری سریال منفی بوده است.۲۲۰ مورد گناه صغیره معادل ۶/۲۲ درصد کل موارد، نشان داده شده است؛ ازمجموع گناهان صغیره،در ۱۳۷ مورد جهت‌گیری سریال مثبت و در۸۳ مورد جهت‌گیری سریال منفی بوده است.۱۶۹ مورد گناه کبیره معادل ۳/۱۷ درصد کل موارد احصا شده است؛ از مجموع گناهان کبیره در ۱۱۲ مورد جهت‌گیری سریال مثبت و در ۵۷ مورد جهت‌گیری سریال منفی بوده است.

نتایـج تحقـیق نشـان می‌دهـد که در سریـال به لحـاظ کمّی و با کدگذاری مساوی رفتارها ، ۸۴ درصـد جهت‌گیری‌های سریال مثبت ودر جهت ترویج رفتارهای اخلاقی بوده است و در مقابل ۱۶ درصد رفتارها با جهت‌گیری منفی ارائه شـده اند.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.