نفوذپذیری بتن ها تحت اعمال توام کربناسیون و نفوذ یون کلراید


در حال بارگذاری
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
doc
15.2MB
149
290 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

خرابی سازه های بتنی تحت علل مختلفی از جمله کربناسیون، نفوذ یون کلراید، حملات سولفاتی، چرخه های ذوب و یخبندان اتفاق می افتد. در میان این علل مخرب، کربناسیون و نفوذ یون کلراید در سازه های شهری و بندرگاه ها محتمل تر هستند. در این پایان نامه تاثیر درصدهای جایگزینی مختلف میکروسیلیس و نسبت آب به سیمان بر خواص مکانیکی و دوامی بتن بررسی شده است.

بتن ها تحت اعمال توامان کربناسیون و نفوذ یون کلراید قرار گرفته و نفوذپذیری آن ها سنجیده شد. نمونه های بتنی شامل درصدهای میکروسیلیس صفر، هفت و ده درصد و نسبت آب به سیمان ۰.۳۵ ، ۰.۴ و ۰.۴۵ می باشد که در دستگاه نگهداری بتن تحت اعمال توامان کربناسیون و نفوذ یون کلراید که برای همین منظور توسط مولف این پایان نامه ساخته شده است، قرار داده شدند. فشار گاز دی اکسید کربن، دما، رطوبت نسبی ثابت نگاه داشته شد و چرخه های جزر و مدی به صورت خودکار اعمال گردید.

به منظور تعیین مشخصات مکانیکی و دوامی بتن میکروسیلیسی، مقاومت فشاری و الکتریکی، جذب موئینه، عمق کربناسیون و نفوذ یون کلراید و شار عبوری از بتن RCPT سنجیده شد.نتایج حاکی از آن است که به علت وجود رطوبت در سطح نمونه هایی که در معرض توامان کربناسیون و نفوذ یون کلراید قرار داشته اند، گاز دی اکسید کربن به میزان بسیار کمی نفوذ کرده است و ضمنا یون کلراید نتواسته است به دلیل اشباع بودن محیط تاثیری بیش از کربناسیون و نفوذ یون کلراید به صورت جداگانه داشته باشد.

از طرف دیگر، میکروسیلیس با اعمال خاصیت پرکنندگی و نیز ایجاد ژل ثانویه توانسته است مقاومت و خواص دوامی را بهبود دهد و  نتیجه دیگر آن است که بتن ساخته شده با نسبت آب به سیمان ۰.۳۵ و درصد جایگزینی ده درصد میکروسیلیس از مقاومت و دوام بالاتری نسبت به سایر طرح ها برخوردار است.

فصل اول

۱-         مقدمه

۱-۱-    مقدمه و اهمیت موضوع

۱-۲-    ضرورت انجام تحقیق

۱-۳-    اهداف پایان نامه

۱-۴-    چارچوب پایان نامه

فصل دوم

۲-         مروری بر ادبیات فنی

۲-۱-    مقدمه

۲-۱-۱-          ساختار بتن

۲-۱-۲-          ساختار فاز سنگدانه

۲-۱-۳-          ساختار سیمان خمیر هیدراته

۲-۱-۴-          مواد جامد در خمیر هیدراته شده

۲-۱-۵-          فضاهای خالی در خمیر سیمان هیدراته شده

۲-۱-۶-          فضاهای بین لایه ای در C–S–H

۲-۱-۷-          فضاهای مویینه

۲-۱-۸-          حباب های هوا

۲-۱-۹-          آب بین لایه ای

۲-۱-۱۰-       مقاومت

۲-۲-    نفوذ یون کلراید

۲-۲-۱-          مکانیزمهای انتقال یون کلرید و عوامل مؤثر بر آن

۲-۳-    کربناسیون

۲-۳-۱-          فرآیند شیمیایی- فیزیکی کربناتاسیون

۲-۳-۲-          عوامل موثربر فرآیند کربناتاسیون بتن

۲-۳-۳-          تاثیر عوامل خارجی (شرایط محیطی) بر کربناتاسیون بتن

۲-۳-۴-          تاثیرشرایط اجرایی بر کربناتاسیون بتن

۲-۳-۵-          تاثیر کربناتاسیون بر خواص بتن

۲-۴-    تاثیر کربناتاسیون بر یون کلرید

۲-۴-۱-          تاثیر کربناتاسیون بر مقیدسازی یون کلرید

۲-۴-۲-          پدیده توام کربناسیون و نفوذ یون کلراید

۲-۴-۳-          بررسی پدیده

۲-۴-۴-          انواع مدل های تاثیر توامان کربناسیون و نفوذ یون کلراید

۲-۴-۴-۴-     مدل song و همکاران

۲-۴-۵-          رفتار کربناسیون و نفوذ کلراید به طور همزمان

فصل سوم

۳-         مصالح، روش های ساخت و آزمایش ها

۳-۱-    مقدمه

۳-۲-    دوده سیلیس

۳-۲-۱-          مواردمصرف دوده سیلیس

۳-۲-۲-          اثر واکنش پوزولانی دوده سیلیس

۳-۲-۳-          میزان حرارت زایی دوده سیلیس

۳-۳-    مشخصات مصالح مصرفی

۳-۳-۱-          سیمان

۳-۳-۲-          سنگدانه

۳-۳-۳-          آب

۳-۳-۴-          فوق روان کننده

۳-۴-    ساخت و عملآوری آزمونههای بتنی

۳-۴-۱-          طرح اختلاط نمونه آزمایشگاهی

۳-۴-۲-          ساخت بتن

۳-۵-    آزمایش های فیزیکی

۳-۵-۱-          آزمایشهای تعیین نفوذ کلراید

۳-۵-۲-          آزمایشهای خواص مکانیکی و نفوذ‌پذیری بتن

۳-۶-    آزمایشهای صورت گرفته در آزمایشگاه

۳-۶-۱-          آزمایش تسریعشده نفوذ یون کلرید در بتن(RCPT)

۳-۶-۲-          آزمایش مقاومت الکتریکی سطحی به روش ونر

۳-۶-۳-          مقاومت فشاری

۳-۴-۶-          آزمایش جذب آب موئینه

۳-۶-۵-          تعیین عمق کربناتاسیون

۳-۶-۶-          تعیین میزان نفوذ یون کلراید

فصل چهارم 

۴-         توسعه دستگاه

۴-۱-    مقدمه

۴-۲-    لوازم استفاده شده در ساخت دستگاه

۴-۳-    هدف ساخت دستگاه

۴-۴-    اجزاء دستگاه

۴-۴-۱-          شمای کلی دستگاه

۴-۴-۲-          طراحی مدار فرمان

۴-۴-۳-          رگولاتور و فشار شکن

۴-۴-۴-          پیچ های کنترل کننده سطح آب توسط فلوتر

۴-۴-۵-          صافی – پمپ آب – یکطرفه

۴-۴-۶-          غلظت سنج، رطوبت سنج و دما سنج

۴-۴-۷-          دستگاه رطوبت گیر

۴-۵-    نحوه کار با دستگاه

فصل پنجم

۵-         نتایج آزمایشها و تجزیه و تحلیل آن ها

۵-۱-    مقدمه

۵-۲-    مقاومت فشاری نمونهها

۵-۳-    آزمایش تسریعشده نفوذ یون کلرید در بتن (RCPT)

۵-۴-    آزمایش مقاومت الکتریکی سطحی به روش ونر

۵-۵-    آزمایش جذب آب موئینه

۵-۵-۱-          تعیین عمق کربناتاسیون

۵-۶-    تعیین میزان نفوذ یون کلراید

۵-۷-    مقایسه نتایج آزمایشها

۵-۷-۱-          بررسی اثر کربناسیون و نفوذ یون کلراید در مقاومت فشاری بتن

۵-۷-۲-          بررسی جذب موئینه

۵-۷-۳-          بررسی مقاومت الکتریکی

۵-۷-۴-          بررسی آزمایش تسریع شده نفوذ یون کلراید

۵-۷-۵-          بررسی عمق کربناسیون

۵-۷-۶-          بررسی نفوذ یون کلراید

۵-۷-۷-          بررسی در اندازه نانو TEM

۵-۷-۸-          بررسی روابط بین مشخصات مکانیکی و فیزیکی بتن ها

فصل ششم

۶-   نتیجه گیری و پیشنهادات

۶-۱-    نتایج

۶-۲-    پیشنهادات

۷-         فهرست مراجع

۸-         دستآورد ها و تقدیر و تشکر

۸-۱-    دستاوردهای پایان نامه

۸-۲-    تقدیر و تشکر

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.