پایداری حرکت کامیون روی انواع مختلف قوس افقی در ترکیب با قوس قائم


در حال بارگذاری
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
doc
6.61MB
152
231 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

از آنجائیکه قوس‌‌های افقی جزء مهمترین اجزای طرح هندسی راه‌ها می‌باشند و بطور گسترده در نقاط مختلف جاده‌های کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند و از طرفی در بسیاری از موارد، محل قرار گیری این قوس‌ها در تلاقی با محل قرارگیری شیبها و قوس‌های قائم می‌باشد در این تحقیق با استفاده از نرم افزار Truck SIM که امروزه یکی از کامل ترین و پرکاربرد ترین برنامه‌های شیبه‌سازی حرکات وسایل نقلیه سنگین می‌باشد، ابتدا به مدلسازی حرکت دو نوع متفاوت از انواع کامیون (۱-کامیون جامدار(Dump truck)  ۲-کامیون مفصل دار wb-15)  در طول حرکت بر روی قوس های افقی ساده و معکوس با شیب طولی صفردرصد ، و تعیین شتاب جانبی[۱]  این وسایل نقلیه می پردازیم.سپس مدلسازی را بر روی قوس های افقی یادشده که در ترکیب با شیب‌ها و قوس های قائم قرار خواهند گرفت ادامه داده و دراین حالت نیزمقادیر شتاب جانبی را تعیین می کنیم.

در انتها ضمن مقایسه شتاب های جانبی بدست آمده در دو حالت قوس افقی بدون شیب و شیبدار و اصلاح روابط تعیین حداقل شعاع قوس افقی موجود در آیین نامه های رایج طرح هندسی راه ها ، مقادیر افزایش شعاع لازم در قوس های سه بعدی(قوس افقی در ترکیب با قوس قائم) را از طریق تحلیل نتایج خروجی در برنامه SPSSتعیین می نمائیم.

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱  تعریف کلی مسأله

۱-۲  نیاز به مطالعه در مورد مسأله

۱-۴  سازماندهی پایان‌نامه

۱-۵. دامنه اثر مسأله در جامعه علمی و اجتماع

۱-۶. محدودیت‌ها و چارچوب‌های پروژه

فصل دوم: ادبیات تحقیق (کاوش در متون)

۲-۱  پیش زمینه

۲-۲  قوس قائم

۲-۲-۱  انواع قوس‌های قائم

۲-۲-۲  مشخصات قوس قائم از نوع سهمی درجه دوم

۲-۲-۳  قوس قائم در AASHTO

۲-۲-۴  روندهای جدید در قوس قائم

۲-۳  قوس افقی

۲-۴ ویژگی‌های جابجایی، فرمان وسواری وسیله نقلیه

۲-۵ تعادل وسیله نقلیه در منحنی‌های افقی

۲-۶ فاکتورهای اصطکاک جانبی

۲-۶-۱ ماکزیمم فاکتورهای اصطکاک جانبی

۲-۶-۲ آسایش انسان و شاخص‌های توده توپی (Ball – Bank)

۲-۶-۳ حداقل شعاع برای انحناهای افقی

۲-۷ سرعت عملکرد روی قوس افقی

۲-۷-۱ هماهنگی بین شیب‌های قائم و افقی

۲-۷-۲ توصیه‌هایی در خصوص ارتباط نیم‌رخ طولی و پلان مسیر

۲-۸  سرعت طرح

۲-۹ بربلندی

۲-۹-۱ مقادیر حداکثر بربلندی

۲-۱۰‌مدل‌های مختلف برای پایداری وسیله نقلیه

۲-۱۰-۱  مدل جرمی نقطه‌ای Point- Mass Model

۲-۱۰-۲ مدل دوچرخه‌ای (Bicycle Model)

۲-۱۰-۳  مدل دومحوری Two- Axle Model

۲-۱۱ نرم‌افزارهای شبیه‌سازی پایداری حرکت وسایل نقلیه

۲-۱۱-۱  نرم‌افزار NADS dyna

۲-۱۱-۲ نرم‌افزار VDANL

۲-۱۱-۳ نرم‌افزار VDMROAD

۲-۱۱-۴ نرم‌افزار  Truck SIM

فصل سوم: فرایند شبیهسازی با نرمافزار Truck SIM

مقدمه

۳-۱ ظرفیت‌های Truck SIM

۳-۲ دلایل انتخاب نرم‌افزار Truck SIM جهت انجام تحقیق

۳-۳ داده‌های ورودی نرم‌افزار Truck SIM

۳-۳-۱ داده‌های ورودی- وسیله نقلیه

۳-۳-۲ داده‌های ورودی- هندسه راه

۳-۳-۳ داده‌های ورودی، اعمال بار

۳-۳-۴ داده‌های ورودی- ضریب اصطکاک

۳-۴ پردازش داده‌ها در Truck SIM

۳-۵ دستیابی به نتایج در Truck SIM

۳-۶ محدودیت‌‌های برنامه Truck SIM

فصل چهارم: جمعآوری اطلاعات

۴-۱ مقدمه

۴-۲ موضوعات موردنظر

۴-۲-۱ انتخاب ساختار جاده

۴-۲-۲ مقادیر انحنا و بر بلندی

۴-۲-۳ شیب‌ها و قوس‌های قائم

۴-۲-۴ نسبت بین انحنا (شعاع) قوس ملایم‌تر و قوس تندتر

۴-۲-۵ انتخاب وسیله نقلیه طرح

۴-۳ انتخاب نحوه و توزیع بار

۴-۳-۱ قوانین و مقررات حمل و نقل بار در راه‌های ایران

۴-۳-۱-۱ قوانین و مقررات مربوط به ابعاد

۴-۳-۱-۱-۱ قوانین و مقررات مربوط به طول (محدودیت‌های طول)

۴-۳-۱-۱-۲ حداکثر عرض مجاز انواع وسایل نقلیه با بار

۴-۳-۱-۱-۳ قوانین و مقررات مربوط به ارتفاع (محدودیت‌های ارتفاع)

۴-۴ فرایند مدلسازی

۴-۴-۱ فرآیند مدلسازی- قوس ساده

۴-۴-۲ فرآیند مدلسازی – قوس معکوس

۴-۵ کالیبره کردن و توسعه نتایج(با استفاده ازمدل ریاضی)

فصل پنجم: تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج

۵-۱ نتایج

۵-۲ نتیجه‌گیری در مورد هریک از طوالات یا فرضیات تحقیق

۵-۳ نتیجه‌گیری در مورد کل تحقیق

۵-۴ کابردهای علمی و تئوری

۵-۵ توصیه‌ها و پیشنهادات

 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.