کارایی ادوات کاهنده ارتعاشات ناشی از گردابه در لوله‌ها و رایزرهای مایل در معرض جریان ثابت


در حال بارگذاری
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
doc
204KB
23
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

زمانی که یک جسم غیر خط جریانی در معرض جریان سیال قرار می‌گیرد گردابه‌هایی در پایین‌دست جسم تشکیل می‌شوند. هنگامی که پریود تشکیل گردابه به پریود ارتعاش طبیعی جسم نزدیک شود نوسانات شدیدی در سازه به وجود می‌آورد. اگر این ارتعاشات مهار نشود می‌تواند سبب آسیب رساندن به سازه و یا حتی تخریب آن گردد.

این مسئله به خصوص در لوله‌ و رایزرهای نفتی که در اعماق دریاها با صرف هزینه‌های گزاف نصب می‌گردند بیشتر مورد توجه است، لذا کاهش دامنه این‌گونه ارتعاشات امری ضروری می­باشد. احتمالاً پر کاربردترین روش در حذف نوسانات ناشی از گردابه استفاده از تیغه‌های حلزونی می‌باشد، زیرا علاوه بر آنکه نظم الگوی جریان پشت استوانه را به هم می‌زند در طول لوله نیز همبستگی گردابه‌ها را از بین می‌برد (Lamb, 1991) .

تحقیقات زیادی در مورد نوسان ناشی از تشکیل گردابه در استوانه‌های صلب قائم منفرد، سوار بر یک فنر ارتجاعی انجام شده است. اما در کاربردهای مهندسی برخی سازه‌ها یا عناصر سازه‌هایی هم‌چون کابل‌های نگاه‌دارنده‌ی پل، سیستم‌های مهار سازه‌های شناور و لوله‌ها و رایزر‌ها بعضاً در راستای قائم قرار نداشته یا اینکه اگر راستای آن‌ها قائم است جریان عمود بر راستای آن برخورد نمی‌کند. به صورت ساده شده‌ای بعضاً فرض می‌شود که تشکیل گردابه‌ها روی اعضای مایل مانند اعضای قائم است به شرطی که فقط مؤلفه‌ای از جریان که عمود بر محور عضو است در نظر گرفته شود. به این موضوع اصل غیر هم‌بستگی می‌گویند.

بدیهی است ارزیابی نوسانات یک عضو مایل در اثر تشکیل گردابه در عمل بسیار پیچیده‌تر از آن است که توسط اصل غیر هم‌بستگی بیان شود. لذا در تحقیق سعی شده است پاسخ استوانه‌های ساده و دارای تیغه‌ی حلزونی با زاویه تمایل ۰، ۲۰ و ۴۵ درجه مورد بررسی قرار گیرد.

در مطالعه حاضر موضوع ارتعاشات ناشی از گردابه در یک استوانه مایل، با زوایای میل مختلف، با ضریب جرم- میرایی پایین ۰۳۴۵/۰  در یک  مخزن کشش، در محدوده اعداد رینولدز  ۴,۰۰۰ تا ۴۲,۰۰۰ و در راستای جریان به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گرفته است. دامنه پاسخ‌های نوسان استوانه، فرکانس نسبی (نسبت فرکانس نوسان به فرکانس طبیعی سازه در آب) و ضریب نیروی برآیی بر حسب سرعت اصلاح‌شده اندازه‌گیری، گزارش و بحث شده است.

 

فصل ۱-مقدمه

۱-۱- مقدمه

۱-۲- هدف از این تحقیق

۱-۳- ساختار تحقیق

فصل ۲- تعاریف و مبانی نظری 

۲-۱- مقدمه

۲-۲- تشکیل گردابه

۲-۳- تأثیر عدد رینولدز بر روند تشکیل گردابه‌ها

۲-۴- نوسان ناشی از گردابه

۲-۵- تقویت اندرکنش سازه و سیال

۲-۵-۱- پدیده همزمانی گردابه‌ها

۲-۵-۲-پدیده قفل شدگی

۲-۶- استفاده از ادوات حذف کننده ارتعاش

۲-۷- تیغه‌های حلزونی

۲-۷-۱-عملکرد

۲-۷-۲-  پیکربندی

فصل ۳-مروری مختصر بر ادبیات فنی 

۳-۱- مقدمه

۳-۲- مطالعات انجام شده پیرامون نوسانات ناشی از گردابه در استوانه ساده

۳-۲-۱-   سیستم با نسبت میرایی- جرم بالا

۳-۲-۲-  سیستم با نسبت جرم- میرایی پایین

۳-۳- مطالعات انجام شده پیرامون نوسانات ناشی از گردابه در استوانه ساده مایل

۳-۳-۱- مطالعات انجام‌شده پیرامون استوانه مایل

۳-۳-۲-دامنه و فرکانس پاسخ استوانه مایل سوار شده بر فنر ارتجاعی

۳-۴- مطالعات انجام شده پیرامون چینش پشت‌هم استوانه‌ها

فصل ۴-برپایی مدل آزمایشگاهی

۴-۱- مقدمه

۴-۲- حوضچه یدک

۴-۳- نمونه‏های مورد آزمایش

۴-۴- سیستم نگهدارنده استوانه ‏ها

۴-۵- حس‌گر‏ها و دستگاه ثبت داده

۴-۶- تجهیزات مورد استفاده جهت تعیین مشخصات سازه‏ای سیستم ارتجاعی

۴-۷- ضرایب کالیبراسیون، میرایی و سختی سیستم ارتجاعی

۴-۸- سیستم‏های ارتجاعی مورد بررسی به همراه فرکانس طبیعی آن‌ها در آب

۴-۹- نحوه محاسبه دامنه نوسان

۴-۱۰- نحوه محاسبه فرکانس

فصل ۵-  بحث و بررسی مدل آزمایشگاهی استوانه منفرد

۵-۱- مقدمه

۵-۲- صحت‌سنجی و مقایسه با کارهای دیگر محققین

۵-۳- نتایج مربوط به استوانه قائم

۵-۴- نتایج مربوط به استوانه‌های مایل

۵-۴-۱-        استوانه ساده

۵-۴-۲-        استوانه‌های مایل درای تیغه حلزونی

۵-۵- اعتبار اصل استقلال در استوانه‌های مایل

۵-۶- مقایسه‌ی زوایای تمایل مثبت و منفی

۵-۷- محاسبه ضریب نیروی برآیی

۵-۸- استفاده از تبدیل هیلبرت در تحلیل نوسانات

فصل ۶-   بحث و بررسی مدل آزمایشگاهی استوانه پشت‌هم

۶-۱- مقدمه

۶-۲- نتایج مربوط به استوانه‌های ساده قائم پشت‌هم

۶-۳- نتایج مربوط به مایل با زاویه ۲۰ پشت‌هم

۶-۴- نتایج مربوط به مایل با زاویه ۴۵ پشت‌هم

فصل ۷-        نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای مطالعات آتی

۷-۱- نتیجه گیری

۷-۲- پیشنهاد برای مطالعات آتی

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.