دانلود پایان نامه

بررسی کارکردهای غیاب در پرداختن به شخصیت معصومین (ع) برای نگارش فیلمنامه

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی قالب‌های موفق برنامه‌سازی در انتقال مفاهیم اخلاقی دین در برنامه‌ها ی کودک دو شبکه

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی ظرفیت‌های نمایشی در مناظرات امام جواد(ع) با تاکید بر منابع شیعی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل گفتمان تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی پیرامون «کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲»

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مولفه های سبک زندگی اسلامی- ایرانی با رویکرد اخلاقی در سریالهای مناسبتی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

میزان همخوانی سریال «مدار صفر درجه» با ارزش‌های اخلاقی اسلام

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مولفه‌های دینی در الگوی فیلم انیمیشن نوجوانان با تأکید بر نقد دو اثر مهم پویانمایی هالیوود

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی پیش فرض ها برای رسیدن به فیلمنامه دینی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی چگونگی حضور موثّر روحانیت در رسانه ملّی

۱۷۵۰۰ تومان
0