دانلود پایان نامه

بررسی کارکردهای غیاب در پرداختن به شخصیت معصومین (ع) برای نگارش فیلمنامه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی قالب‌های موفق برنامه‌سازی در انتقال مفاهیم اخلاقی دین در برنامه‌ها ی کودک دو شبکه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی ظرفیت‌های نمایشی در مناظرات امام جواد(ع) با تاکید بر منابع شیعی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل گفتمان تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی پیرامون «کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲»

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مولفه های سبک زندگی اسلامی- ایرانی با رویکرد اخلاقی در سریالهای مناسبتی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

میزان همخوانی سریال «مدار صفر درجه» با ارزش‌های اخلاقی اسلام

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مولفه‌های دینی در الگوی فیلم انیمیشن نوجوانان با تأکید بر نقد دو اثر مهم پویانمایی هالیوود

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی پیش فرض ها برای رسیدن به فیلمنامه دینی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی چگونگی حضور موثّر روحانیت در رسانه ملّی

۱۲۵۰۰ تومان
0